Doorgaan naar artikel

Hoelang blijven toeslagen op melkprijs bestaan?

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

Duurzaam belonen mag, maar hoe lang blijven de toeslagen nog?

Daar sta je dan. Het bedrijf ingericht om zoveel mogelijk plussen op de melkprijs te verzamelen, zoals bij PlanetProof, Albert Heijn-melk of Beter Leven, net waar je de melk levert. En dan zegt directeur Hein Schumacher van Royal FrieslandCampina (RFC) dat die over enkele jaren zullen verdwijnen.

Rechtszaak leden Cono

Heel anders dan de Cono. Die mag van de rechter doorgaan met het Caring Dairy-programma Belonen op resultaat. Kritische leden hadden de rechtszaak aangespannen, omdat ze vinden dat Cono te veel eist van de leden en bij niet voldoen daaraan te strenge eisen oplegt. Ze krijgen op één punt gelijk: de korting voor het niet voldoen aan de eisen voor VLOG-melk is te hoog.

Bestuur en directie van Cono blij. Ze krijgen de beleidsruimte van de rechter om te doen wat ze denken dat goed is voor de melkprijs. Daar gaat het bij de Cono om.

Concurrentie Nederlandse zuivel

Raar. Cono koestert duurzaamheid om een hoge melkprijs uit de markt te halen en Schumacher van RFC zegt dat de toeslagen onderdeel zijn van een race naar de bodem. De Nederlandse zuivel beconcurreert volgens hem elkaar op duurzaamheid en heeft daarvoor verschillende pakketten. Dat zie je ook in de melkprijsvergelijking. Naast de basis is er een pakket waar de boer uit kan kiezen. Dat geeft hem het gevoel dat hij zelf zijn melkprijs kan verhogen.

Dat alles leidt dus tot lagere melkprijzen, vindt Schumacher. Hij pleit daarom voor een nationale standaard voor duurzaamheid. De meerprijs komt dan uit de extra prestaties van de fabriek. Zuivelondernemingen kunnen zich onderscheiden door nieuwe producten, smaak, et cetera.

Misschien wel een goede gedachte. Al zullen Cono en ook A-ware er niet zo blij mee zijn. De laatste betaalt een lage basisprijs (zie de melkprijsvergelijking), maar hoge toeslagen. Daarom lijkt het alsof ze een prima melkprijs hebben. Maar gemiddeld valt die tegen. Commercieel handig van A-ware. Door de verschillende plussen is het moeilijk melkprijzen te vergelijken.

Gelijk speelveld zuivelsector

Een stevige nationale standaard kietelt de zuivelondernemingen, en ook de boeren, tot meer inspanningen. Kortom een gelijk speelveld voor elke zuivelfabriek wat betreft duurzaamheid. Verder voor ieder de kans zich om het beter te doen en een plus betalen.

Directeur Schumacher van FrieslandCampina gaf al een voorzet. Hij levert ook PlanetProof-melk aan andere fabrieken. Daarmee geeft hij aan deze melk zelf niet tot waarde te kunnen brengen. Hij stimuleert zo de ‘race to the bottom’.

Vreemd. Is dit de start naar een gelijk speelveld? Of onmacht? Want Cono zet al zijn kaarten op duurzaam en heeft een hoge melkprijs. Dat kan ook een voorbeeld zijn. Bijvoorbeeld voor FrieslandCampina.

Beheer
WP Admin