Hoeveel geld is beschikbaar voor Boer-tot-Bordstrategie?

Kosten voor Boer-tot-Bordstrategie deels laten vergoeden via de markt? Dat voorspelt niet veel goeds voor boeren en tuinders.

De Europese Commissie kondigt in haar Boer-tot-Bordstrategie (Farm to Fork) harde doelen aan voor de vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Concrete cijfers voor de vermindering geeft het uitgelekte concept nog niet, maar gesproken wordt al over een halvering van het middelengebruik in 2030. De beoordeling of dat veel of weinig is, hangt af van het referentiejaar en dat is nog niet bekend.

Financiële impact

Sowieso zal de impact van de Boer-tot-Bord-strategie op individuele boerenbedrijven nog wel een poosje onbekend blijven, aangezien bij de uitvoering daarvan een rol wordt toegekend aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en aan de EU-lidstaten. Daarbij gaat het ook om de financiële paragraaf: hoeveel is voor de verandering beschikbaar? Voor boeren en tuinders is dat stuk haast belangrijker dan de uitwerking van de strategie op de bedrijfsvoering.

Boeren en tuinders worden kopschuw van nieuwe strategieën als onduidelijk is wat er tegenover staat

Deel extra kosten via markt vergoeden

Zolang er extra inspanningen worden beloond met een adequate vergoeding, zijn boeren en tuinders in de regel wel veranderingsgezind. Kopschuw van nieuwe strategieën, beperkingen of aangescherpte eisen daarentegen worden ze als onduidelijk is wat er tegenover staat.

De aankondiging dat een deel van de extra kosten via de markt vergoed moet worden, voorspelt niet veel goeds. In ieder geval geen verbetering van de zeer smalle marges die boer en tuinder gewend zijn. Flankerend wordt in de strategie weliswaar weer gesproken over de eerlijkere verdeling van marges in de keten, maar aanwijzingen dat dat nu wel gaat lukken, zijn er niet.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.