Hoge grondprijs zet door in 2020

Nog nooit was de gemiddelde agrarische grondprijs in de maand januari zo hoog als 2020. Alhoewel de handel achterblijft, blijven de prijzen op ongekend hoog niveau.

Het jaar 2020 begon met waar 2019 mee eindigde: hoge grondprijzen – voor zowel bouw- als grasland – en minder handel door onzekerheid in het stikstofdossier. Waar in het laatste kwartaal van 2019 al nieuwe records de boeken in gingen met gemiddeld € 64.700 per hectare, zet de grondprijs dit jaar voort. In de eerste maand van het jaar is voor een hectare landbouwgrond gemiddeld € 68.900 betaald. Dat is bijna 8% meer dan er betaald werd in januari 2019, en 17% meer dan in januari 2018. Vooral een hectare grasland werd duurder. Waar in de eerste maand van 2019 nog € 57.300 betaald werd, is een ha grasland dit jaar voor gemiddeld € 62.900 grasland verhandeld. Bouwland ging voor 2% (€ 75.600) meer over de toonbank. Dat blijkt uit grondcijfers van het Kadaster.

Stijgende trend zet voort

Ondanks de gemiddelde grondprijzen in het Noorden een stuk lager liggen, stagneert ook daar de handel. Agrarisch makelaar bij Brandsma Agrarisch Vastgoed Arjen van der Werf ziet dat de cijfers aansluiten bij de trendcijfers van 2019. “Er zijn minder transacties en boeren wachten liever af wat de aangepaste regelgeving gaat betekenen voor hun bedrijf. Ondanks minder transacties, blijft de prijs wel op stabiel niveau.” Daarin zal de prijs voor kwalitatief bouwland verder stijgen. “Het aanbod grasland is stabiel, terwijl de vraag licht dalend is, gestuurd door de ontwikkelingen in het N-dossier. Nu investeren brengt meer vraagtekens met zich mee”, aldus Van der Werf.

Provincie Friesland investeert € 23,5 voor aankoop grond

De provincie Friesland maakte recent bekend dat zij € 23,5 miljoen uittrekt voor de aankoop van grond voor een robuuster landbouwbeleid en de mogelijkheid om te investeren in natuur. Van der Werf verwacht dat hiermee het huidige aanbod grond verhandeld wordt, en daarmee de grondprijs voor de komende periode stabiel zal blijven. Of dan niet boerenland weggekocht wordt door de overheid? “Dat weten we niet. We kennen de plannen niet. Daar vooraf wat van vinden levert niet veel op. Uiteindelijk zal het land bewerkt moeten worden en ik verwacht niet dat ambtenaren dit zelf gaan doen.”

Meer melkveehouderijen te koop

Het aanbod van complete boerenbedrijven is gestegen afgelopen tijd, vooral in de melkveesector. “Het aantal bedrijven dat kiest voor uitbreiding is stabiel dalend, merkt Van der Werf. “Alleen duidelijkheid in het stikstofdossier kan de markt weer meer in beweging brengen. Vervolgens regisseert de markt zichzelf, dat heeft het altijd gedaan.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.