Hoge kosten zorgen voor winstdaling ForFarmers

24-02-2022 | |
De omzet van ForFarmers nam toe met 13,5% tot € 2,7 miljard. - Foto: ForFarmers
De omzet van ForFarmers nam toe met 13,5% tot € 2,7 miljard. - Foto: ForFarmers

De nettowinst van voerbedrijf ForFarmers daalde in 2021 met 37%. Het concern had te maken met hogere kosten voor energie en grondstoffen en kon die niet volledig doorberekenen aan klanten.

“Onze resultaten werden beïnvloed door het feit dat de grondstofprijzen harder stegen dan de prijzen voor de producten van en aan onze klanten. In deze omstandigheden was het lastig naast de grondstofprijzen ook de significant gestegen energieprijzen door te berekenen in de keten. We hadden daarnaast in het eerste halfjaar ook een incident met ongunstig geprijsde verkoopcontracten in Duitsland, met druk op de marge als gevolg”, aldus CEO Yoram Knoop.

De ebitda (het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen) daalde met 19% door de hogere kosten.

Stijgende energiekosten

Financieel directeur Roeland Tjebbes zei in een toelichting op de cijfers dat de energiekosten zijn gestegen van € 30 miljoen in 2020 naar € 41 miljoen vorig jaar. ForFarmers verwacht dat de druk van hogere prijzen voor energie en grondstoffen in ieder geval het eerste half jaar van 2022 zal blijven spelen, zeker gezien de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne.

“Er is een zeer zorgwekkende en instabiele situatie ontstaan die het lastig maakt voorspellingen te doen. Maar de verwachting is dat de energiekosten grote impact blijven hebben”, zo zei Knoop.

In hoeverre het bedrijf de hogere kosten in 2022 doorberekent aan klanten is afhankelijk van de prijzen in de keten. Elke schakel zou een gelijk deel aan prijsverhogingen moeten nemen, zo is het bedrijf van mening.

Volume Total Feed daalt licht

De omzet van het bedrijf nam toe met 13,5% tot € 2,7 miljard. Het volume Total Feed (alle voerproducten) daalde licht met 0,8% tot 9,7 miljoen ton. Zonder overnames van onder andere De Hoop zou er een daling geweest zijn van 3,2%. Het volume mengvoer bleef ongeveer gelijk (+0,2%). In het cluster Nederland/België was er een lichte daling van Total Feed met 0,3% tot 5,07 miljoen ton.

In volume mengvoer is pluimvee voor het eerst de grootste diercategorie geworden voor het bedrijf. Die categorie toont ook de meeste groei. Voor de varkenssector zijn de verwachtingen negatiever. Het voerconcern verwacht krimp van de varkensstapel, minder varkensvleesconsumptie en negatieve impact van onder andere Afrikaanse Varkenspest op de prijzen. Voor rundvee verwacht het een stabiliserende trend met blijvend hogere prijzen en een kleine stijging in productie.

Impact covid en dierziektes

ForFarmers is bezig met een evaluatie van de strategie die in 2020 werd gepresenteerd omdat er “behoorlijk veel veranderingen in de sector plaatsvinden”. Zo noemt Knoop de impact van covid, dierziektes, hoge prijzen voor grondstoffen en energie, maatschappelijke druk op de sector en het feit dat de voorspellingen die het bedrijf had gedaan niet zijn uitgekomen. Knoop stopt in april als CEO en zijn opvolger, naar wie de zoektocht in gang is, gaat verder met de geëvalueerde strategie.

Focus op thuismarkten

Hoewel de focus in de in 2020 gepresenteerde strategie onder andere lag op het uitbreiden in nieuwe markten, gaf de topman aan nu vooral de focus te hebben op de positie van het bedrijf in de thuismarkten. Overnames en fusies blijven hierin een onderdeel. “In Nederland hebben we een goede positie waar dat niet per se hoeft, maar we blijven zeker kijken”.

ForFarmers doet een dividendvoorstel van € 0,29 per gewoon aandeel. Dat is hetzelfde als vorig jaar. Leden van de coöperatie FromFarmers krijgen afgerond € 4,57 per benut voerequivalent. In 2020 was dit € 4,47.

Kloosterman


Beheer