Doorgaan naar artikel

Hoge Raad: faillissementsdossier Van Bakel sluiten

Met de uitspraak van de Hoge Raad is het faillissement van Van Bakel Onroerend Goed een voldongen feit. Foto: ANP

Met de uitspraak van de Hoge Raad is het faillissement van Van Bakel Onroerend Goed een voldongen feit. Foto: ANP

Het faillissementsdossier van Van Bakel Onroerend Goed kan worden gesloten. De Hoge Raad heeft het bezwaar van schuldeisers van Willy van Bakel tegen sluiting van het dossier verworpen.

De Hoge Raad gaat daarmee in tegen het advies van de advocaat-generaal. Dat gebeurt zelden. Met de uitspraak van de Hoge Raad is het faillissement van Van Bakel Onroerend Goed een voldongen feit. De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland. De schuldeisers zullen de uitspraak bestuderen en kijken welke mogelijkheden ze hebben om hun schade alsnog te verhalen. De schuldeisers hebben nog miljoenen te goed van Van Bakel Onroerend Goed. Eén schuldeiser nog ruim € 500.000, de ander een melkquotum van zo’n 750.000 kilo.

Twijfel over werkelijke oorzaak van het faillissement

Het Hof in Den Bosch gaf de schuldeisers op veel punten gelijk. Het Hof in Den Bosch twijfelt, net als hen, over de werkelijke oorzaak van het faillissement. Volgens Van Bakel kwam dat door de financiële crisis en zuivelcrisis van zo’n tien jaar geleden. Maar het Hof meent dat er aanwijzingen van financieel wanbeheer zijn, tijdens maar ook al voor de crises.

Het Hof was dan ook snoeihard in het oordeel over de curatoren die het faillissementsdossier hebben behandeld. Die hebben volgens het Hof steken laten vallen en hadden veel eerder onderzoek moeten doen naar de oorzaak van het faillissement. De curatoren twijfelden niet aan de door Van Bakel genoemde oorzaak van het faillissement, terwijl er alle reden was om dat wel te doen. Desondanks stemde het Hof in Den Bosch in met sluiting van het faillissementsdossier.

Terecht uitspraak van het Hof aangevochten

De schuldeisers stapten vervolgens naar de Hoge Raad. De advocaat-generaal, de adviseur van de Hoge Raad, concludeerde eerder dit jaar dat de schuldeisers terecht de uitspraak van het Hof hadden aangevochten. En dat die uitspraak moest worden vernietigd en een andere rechtbank zich opnieuw over de zaak zou moeten buigen.

Het advies is niet gevolgd door Hoge Raad. De Hoge Raad meent dat het Hof gelijk heeft, omdat er op het moment dat de curator het faillissementsdossier wilde sluiten bij gebrek aan baten, er inderdaad geen geld meer was. Bovendien was onzeker of verder diepgaand onderzoek iets op zou leveren en of de kosten daarvan zouden opwegen tegen de baten.

Geld via andere route boven tafel krijgen

De miljoenen die de schuldeisers nog te goed hebben van Van Bakel Onroerend Goed van Willy van Bakel kunnen ze nu hooguit via een andere route nog deels boven tafel proberen te krijgen. Gezien het harde oordeel van het Hof in Den Bosch, dat de curatoren hun werk niet goed hebben gedaan, zouden de schuldeisers kunnen overwegen om hen aansprakelijk te stellen voor de schade die ze daardoor hebben geleden. Of ze die stap gaan zetten, is nog niet bekend.

Beheer
WP Admin