Hoge Raad: gelijke kansen voor aankoop grond

30-11-2021 | |
De FPG denkt dat de uitspraak kansen biedt voor particulieren die zelf nieuwe natuur willen realiseren. - Foto: Herbert Wiggerman
De FPG denkt dat de uitspraak kansen biedt voor particulieren die zelf nieuwe natuur willen realiseren. - Foto: Herbert Wiggerman

Overheden mogen niet zomaar één partij een perceel grond aanbieden, zonder andere gegadigden ook de kans te geven dit te kopen. Tot dat oordeel komt de Hoge Raad deze week.

De Hoge Raad wijst op het gelijkheidsbeginsel waaraan overheidslichamen gebonden zijn. Daarmee zit de overheid in een andere positie als private partijen, aldus de raad. De Hoge Raad oordeelt dat wanneer de overheid een onroerende zaak (zoals grond) wil verkopen, deze gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Hiervoor moet een selectieprocedure gedaan worden, waarbij de koper geselecteerd wordt aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Ook moet de betreffende overheid hierover vooraf informatie bekendmaken.

In cassatie bij de Hoge Raad alsnog gelijk

De Hoge Raad deed de uitspraak in een zaak tussen een vastgoedonderneming en de gemeente Montferland. De zaak draait om een perceel grond in het centrum van Didam, dat de gemeente verkocht aan een projectontwikkelaar. De vastgoedonderneming spande een kort geding aan, omdat het vindt dat de gemeente de grond alleen had mogen verkopen na een openbare en non-discriminatoire biedingsprocedure, waarin alle gegadigden een kans kregen om het perceel aan te kopen. Het bedrijf verloor de zaak bij de rechtbank en ook in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, maar krijgt nu in cassatie bij de Hoge Raad alsnog gelijk.

FPG: kansen voor aankoop natuurgrond

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) ziet in de uitspraak kansen voor aankoop van natuurgronden door particuliere partijen. De FPG ziet de uitspraak doorwerken naar de verkoop van grond die overheden verwerven voor natuur en willen doorleveren aan terreinbeherende organisaties. De FPG denkt dat de uitspraak kansen biedt voor particulieren die zelf nieuwe natuur willen realiseren. Overheden zullen hen nu ook in een transparant proces de mogelijkheid moeten geven grond te kopen. De organisatie van grondbezitters roept leden op om de uitspraak te gebruiken in discussies met lokale en provinciale overheden.

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Graumans
Kirsten Graumans RedacteurBeheer