Hoge Raad zet bijl in belasting fictief rendement

29-12-2021 | |
Veel belastingbetalers kunnen geld van de fiscus terugvragen, omdat de overheid te veel belasting over hun spaargeld heeft geheven. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. - Foto: ANP
Veel belastingbetalers kunnen geld van de fiscus terugvragen, omdat de overheid te veel belasting over hun spaargeld heeft geheven. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. - Foto: ANP

De belasting op privévermogen als spaargeld en andere bezittingen is nu gebaseerd op een fictief rendement. Dat kan betekenen dat de belasting hoger is dan het werkelijke rendement.

De Hoge Raad heeft onlangs een spaarder gelijk gegeven die bezwaar maakte tegen de belastingaanslag over zijn vermogen dat vooral bestond uit spaargeld. De aanslagen over de jaren 2017 en 2018 moeten flink omlaag voor de betreffende persoon en anderen die dezelfde procedure hebben gevolgd.

De uitspraak heeft ook gevolgen voor verpachters van landbouwgrond. Dat kan betekenen dat tienduizenden mensen die de zogenoemde vermogensrendementsheffing hebben betaald geld terug krijgen.

Teller belastingaanslagen kan oplopen

Hoeveel mensen het zijn en om hoeveel geld het gaat, is nog gissen. Vooralsnog gaat het over de jaren 2017 en 2018 en komen misschien alleen degenen in aanmerking die al een bezwaar hebben ingediend. De gevolgen kunnen echter veel groter worden. De uitspraak van De Hoge Raad is volgens fiscalisten zo fundamenteel dat het mogelijk ook voor latere jaren kan gelden. Bovendien geldt de uitspraak voor veel meer mensen dan de groep die al bezwaar had gemaakt voor de jaren 2017 en 2018. Dan gaat het niet om tienduizenden belastingaanslagen, maar kan de teller oplopen tot honderdduizenden aanslagen.

Volgens Frank Rademaekers van ABAB Belastingadvies, tevens lid van de vaksectie recht van Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB), is het effect nog lastig in te schatten. Zijn advies aan mensen met privévermogen is om goed te kijken naar aanslagen waarvan de bezwaartermijn nog niet is verlopen. Alsnog bezwaar maken kan dan een optie zijn in afwachting van een regeling waarnaar nu gekeken wordt.

Kritiek op belastingstelsel

De huidige manier van belasting heffen op vermogen op basis van fictieve rendementen ligt al jaren onder vuur. In eerste instantie werd vanaf 2001 alle privévermogen (zonder eigen woning) geacht een rendement te hebben van 4%. Over die 4% fictief rendement moet dan in principe 30% belasting betaald worden na aftrek van een belastingvrije som, dat komt neer op 1,2%. Dat is de zogenoemde vermogensrendement heffing in box 3. Het maakt niet uit hoe hoog de rente, dividend of waardestijgingen zijn. In 2017 is het stelsel aangepast. Dat komt er kort gezegd op neer dat het tarief hoger is voor grotere vermogens. De wetgever gaat er vanuit dat mensen met meer vermogen meer beleggen en daarmee een hoger rendement halen.

Interen op vermogen

Dat hogere rendement is echter lang niet altijd reëel. Iemand met veel spaargeld of ander vermogen met geen of weinig direct rendement, zoals verpachte landbouwgrond, betaalt dan al snel meer belasting dan dat hij ontvangt aan rente of pacht. Zeker nu de rente zo laag is. Het betekent in feite dat het vermogen door de belasting afneemt, nog los van de inflatie. Ook een gestopte ondernemer die zijn opvolger geld heeft geleend voor de overname, kan daar tegenaan lopen.

Aanpassing van het stelsel is al langer in de maak en is ook opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Een vernieuwd stelsel zou echter niet voor 2025 in werking treden. De uitspraak van de Hoge Raad versnelt de noodzaak. Meer haast met een nieuw, beter stelsel voor het belasten van vermogen is nu nodig. Ook om een chaos bij de belastingdienst en een gat in de begroting te voorkomen.

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Esselink
Wim Esselink Redacteur


Beheer