Hoger aanbod drukt prijs grasland

25-11-2019 | Laatste update op 26-01 | |
Foto: Koos Groenewold -
Foto: Koos Groenewold

De prijs voor grasland daalde in het derde kwartaal met een half procent tot € 54.500. Door een hoog aanbod zal deze de komende tijd nog wat verder dalen.

De prijs voor een hectare grasland is in het derde kwartaal van dit jaar met bijna een halve procent gedaald naar € 54.500. Dat was in het tweede kwartaal ruim € 54.700. In vergelijking met de gemiddelde prijs over heel 2018 (€ 56.000) is dit 3% lager. Dat blijkt uit grondcijfers van het Kadaster. VBO-voorzitter Hans Peters verwacht op de korte termijn een verdere prijsdaling.

Prijs sterk regioafhankelijk

De grondprijs is sterk regioafhankelijk en wordt met name bepaald door de geschiktheid voor de teelt van gewassen. De prijs voor een hectare grasland kan daarmee grote landelijke verschillen vertonen. “Als een melkveehouder zijn grond verkoopt in een gebied waar gronden hoofdzakelijk geschikt zijn voor gras en granen, zal de prijs een stuk lager liggen dan in gebieden waar akkerbouw, zoals pootgoedteelt, mogelijk is”, aldus Peters.

Stikstofcrisis remt grondhandel

De stikstofcrisis en mogelijke afname van de latente ruimte is op dit moment de grootste onzekerheidsfactor op de markt, volgens Peters. “Het is niet 100% helder wat voor vergunning er geleverd kan worden bij verkoop van een locatie, wat een negatieve invloed op de prijs zou kunnen hebben.” Bovendien zou bij een afname van de veestapel de vraag naar grond ook afnemen. “Minder rundvee leidt tot minder mestproductie en daarmee lagere afvoercijfers van mest en minder extra grond die de boer nodig heeft.”

Meer varkensboeren kopen grond

Peters ziet wel positieve cijfers in de grondhandel in Zuid-Nederland, waar het gros van de intensieve veehouderij zich bevindt, mede door varkensbedrijven. “Door de aanhoudende AVP in China beleven de Nederlandse varkensboeren goede tijden. Het is dus logisch dat zij zich steeds meer op de grondmarkt bevinden, en dat daarmee dus het aantal transacties in zuidelijk Nederland toeneemt.”

Al met al verwacht Peters op de korte termijn meer aanbod van grond. In gebieden waar die grond goed inzetbaar is voor andere teelten dan gras en granen, blijft de prijs gelijk of stijgt licht. De prijs voor wat minder waardige gronden zal dalen, wat nu al zichtbaar is. Op de lange termijn verwacht Peters door een aanhoudende vraag naar grond van buiten de landbouw een prijsopdrijvende druk.

Essink
Stefan Essink Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.