Hoger tarief bollentelers door hoge kosten BKD

Door tegenvallende resultaten verhoogt de Bloembollenkeuringsdient het tarief voor 2020 met 4,5%.

De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) heeft over boekjaar 2019 een negatief saldo van € 439.000 gerealiseerd, zo blijkt uit het jaarverslag. Dit leidt tot een begroting met een hogere tariefsverhoging dan normaal: 4,5% voor 2020 (was 2% voor 2019). Ook zijn de jaarbijdragen met 50% verhoogd en de maxima voor areaal en partijenheffing afgeschaft.

“Tegenvallende markten door handelsbelemmeringen en onzekerheden hebben impact op teelt en handel van bepaalde gewassen en daarmee op BKD”, verklaart de organisatie in het verslag. “Dit geeft druk op de inkomsten, waar BKD op een afgewogen wijze mee om moet gaan.”

Nieuwbouw laboratorium

In 2019 zijn efficiëntieverbeteringen doorgevoerd en BKD geeft aan te blijven investeren in verbeteringen van systemen, verhogen van kennis en het optimaliseren van werkzaamheden. Bijvoorbeeld door de ingebruikname van de nieuwbouw van het laboratorium begin 2020, wat efficiënter werken mogelijk maakt.

Die nieuwbouw is een grote kostenpost geweest in 2019. “Een belangrijke mijlpaal waarmee efficiënter kan worden gewerkt en er meer mogelijkheden zijn voor onderzoek. De apparatuur wordt verplaatst naar het nieuwe laboratorium en de volledige verwerking wordt opnieuw geaccrediteerd.”

Inkomsten minder gestegen dan begroot

Het laboratorium, groot onderhoud, personele lasten en algemene kosten waren de grote lasten van 2019. Daarentegen waren inkomsten ten opzichte van 2018 met 3,4% gestegen, terwijl 5% was begroot. De begrote baten en lasten 2020 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting van 2019.

Na de oplevering van het laboratorium in december 2019 start in het nieuwe boekjaar fase 2, waarin de door het laboratorium achtergelaten ruimte wordt gerenoveerd.

Deze renovatie wordt, evenals de nieuwbouw, gefinancierd uit de in 2018 aangetrokken hypothecaire lening. Overige investeringen, waaronder MijnBKD, bedragen € 352.000 en worden uit eigen middelen gefinancierd.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.