Hogere kosten waterschappen betaald door bedrijven, boer en burger

09-03 | |
Hogere kosten waterschappen
In totaal heffen waterschappen dit jaar ruim € 3,5 miljard, zo berekende het CBS. Foto: ANP

Waterschappen hebben dit jaar voor hun begroting € 260 miljoen meer nodig aan belastingen dan in 2022. Dat uit zich in hogere waterschapsbelastingen voor bedrijven, boeren en burgers.

Dat komt onder andere door de gestegen kosten die ze hebben voor energie. In totaal heffen waterschappen dit jaar ruim € 3,5 miljard, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor waterzuivering is € 1,6 miljard nodig

Huishoudens, bedrijven, boeren en natuurbeheerders betalen de belastingen aan het waterschap dat in hun regio actief is. Voor het aanleggen of onderhouden van dijken en andere waterkeringen verwachten de 21 waterschappen in Nederland dit jaar zo’n € 1,9 miljard te heffen. In dit bedrag zit ook de bijdrage van boeren die ze betalen over de landbouwgrond. Voor de waterzuivering is € 1,6 miljard nodig.

Grondeigenaren

De lasten per bedrijf variëren per waterschap. Voor boeren is het tarief voor de categorie ‘ongebouwd’ het meest van belang: dit is het bedrag dat per hectare landbouwgrond betaald moet worden. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s per bedrijf, afhankelijk van de hoeveelheid hectares. Het hoogste bedrag betalen grondeigenaren in Hoogheemraadschap van Delfland: € 183,49 per hectare. In Rijn en IJssel betaal je als grondeigenaar € 58,74 voor een hectare onbebouwde grond.

Medeauteur: Lydia van Rooijen

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Meer over


Beheer