Hogere levensduur koe laat levenssaldo stijgen

De financiële prikkel is een belangrijk instrument om koeien ouder te laten worden

De gemiddelde levensduur van koeien op de melkveebedrijven in de weideprovincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland ligt opnieuw ruim boven het Nederlands gemiddelde. Dat is al zo sinds de gegevens beschikbaar zijn in 2008. Dat stelt onderzoeks- en adviesbureau Valacon.

Correlatie levensduur en productie negatief

De correlatie van levensduur en productie is echter negatief. Met andere woorden: hoe hoger een provincie scoort voor levensduur, hoe lager ze scoort voor productie. Toch is de levensduur financieel het meest interessant, zegt Valacon, want het levenssaldo is in de weideprovincies ook het hoogst. Het verschil met de ‘maisprovincies’, zoals Valacon ze omschrijft, kan oplopen tot wel 25% of meer.

Het levenssaldo is het netto-resultaat van alle kosten en baten van een koe in haar leven, dus vanaf de geboorte tot nu toe, of het moment waarop ze wordt afgevoerd. Het saldo is te berekenen per individuele koe of groepen koeien. Dat betekent dat met het ouder worden van de veestapel meer aan de koeien wordt verdiend.

Economischer

De dertig veehouders in de pilotgroep ‘Geef-ze-de-vijf!’ hebben in 2020 het levenssaldo van hun koeien met gemiddeld € 314 weten te verhogen en die van de afgevoerde koeien met € 356. De koeien worden door de langere levensduur dus steeds economischer.

Naast het hogere levenssaldo sloot de pilotgroep 2020 af met opnieuw een bovengemiddelde levensduur van hun veestapel. Een van de deelnemers geeft aan dat de invloed van de pilot zeker aanwezig is. In 2021 mikt deze veehouder daarom op 15% vervanging in zijn veestapel. Gemiddeld is dat percentage in Nederland tussen de 25 en 30%.

Motivatie veehouder centraal

Valacon denkt dat de laagdrempelige aanpak, waarbij de motivatie van de veehouder centraal staat, werkt. Omdat het economisch voordeel van levensduurverlenging een van de belangrijkste factoren is voor de ‘externe’ motivatie, gaat Valacon daar in 2021 extra aandacht aan besteden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.