Holistische benadering bij functionele voeding biedt kansen

08-02 | |
Functionele voeding
Functionele voeding verschuift van supplementen steeds meer richting voedingsmiddelen en drank. Foto: ANP

Functionele voeding verschuift van supplementen steeds meer richting voedingsmiddelen en dranken. Daarbij wordt een holistische benadering steeds belangrijker. Voedselproducenten doen er goed aan hun ingrediënten zorgvuldig te kiezen en effectieve product-formuleringen te creëren. Dat blijkt uit het Vitafoods Insights-webinar ‘Hersengezondheid en geestelijk welzijn’.

De markt voor supplementen die bijdragen aan de hersengezondheid bedroeg in 2021 7,68 miljard, zo schat Grand View Research. Tussen 2022 en 2030 wordt een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,3% verwacht. Het segment vitaminen en mineralen groeit waarschijnlijk tot 2030 met een CAGR van 6,9%. “Door de pandemie werden we ons ervan bewust dat niet alleen fysieke gezondheid van belang is, maar ook gezonde hersenen en een geestelijke welzijn”, vertelt Kaavya Raveendran, consumenten- en marktanalist bij Innova Market Insights. “We kijken steeds meer op een holistische manier naar onze gezondheid. Dat heeft geleid tot een grotere acceptatie van supplementen en functionele ingrediënten.”

Goed immuunsysteem de allerbelangrijkste claim

Functionele voeding
Kaavya Raveendran, consumenten- en marktanalist bij Innova Market Insights. Foto: Vitafoods

Binnen de supplementenmarkt is een goed immuunsysteem de allerbelangrijkste claim op verpakkingen, weet Raveendran. “Meer dan een derde van alle nieuwe supplementen levert een bepaald voordeel op voor het immuunsysteem. Gezondheidsclaims voor het ondersteunen van de gezondheid van de hersenen, het verbeteren van het geheugen en een goede gemoedstoestand zijn op de tweede plaats gekomen, vóór claims voor meer energie/uithoudingsvermogen en spijsvertering/levergezondheid.” De meeste behoefte is er aan producten die de slaap verbeteren, is haar ervaring. “Deze vraag steeg tussen 2017 en 2021 met een groeipercentage van 74%, terwijl de vraag naar meer algemene producten voor de gezondheid van de hersenen met 48% toenam.”

Geld over hebben voor functionele voeding

Consumenten zijn volgens Raveendran niet alleen geïnteresseerd in functionele voeding, maar hebben hier ook geld voor over. “Onderzoek laat zien dat 30% van de consumenten bereid is meer te betalen voor functionele ingrediënten die hun fysieke gezondheid een boost geven; 25% doet dit ook voor producten die aansluiten bij persoonlijke gezondheidsbehoeftes en 23% heeft meer geld over voor functionele ingrediënten ter verbetering van hun mentale gezondheid.”

Voor de toekomst ziet ze niet alleen kansen in producten die helpen de slaap te verbeteren, te relaxen en te ontstressen, maar ook producten die het uiterlijk verbeteren. “De huid wordt gelinkt aan een geluksgevoel en aan gezondheid.” Ter illustratie noemt ze collageen. “Collageen is goed voor zowel onze binnen- als buitenkant. Zo kunnen leveranciers bijdragen aan een holistische benadering.”

Vraag functionele voeding blijft stijgen

De vraag naar functionele voeding blijft stijgen. Dat biedt allerlei kansen, benadrukt Raveendran. “De doelgroep voor producten die bijdragen aan fysieke en mentale gezondheid en geestelijk welzijn is ontzettend breed. Doordat gezonde voeding een trend is, trekt deze de jonge generatie aan. Voor babyboomers is gezond oud worden heel belangrijk. Het beauty-aspect schittert in deze categorie.”

Functionele voeding verschuift van supplementen steeds meer richting voeding en drank, merkt ze. “Aan voedingsmiddelenbedrijven en drankenproducenten de uitdaging om hier met een passend format op aan te sluiten. Consumenten weten steeds beter wat ze willen en waar ze naar moeten zoeken. Daarom is het heel belangrijk dat de ingrediënten aansluiten bij hun persoonlijke vraag.”

Aan voedingsmiddelenbedrijven en drankenproducenten de uitdaging om hier met een passend format op aan te sluiten

Functionele voeding
Adrian Lopresti, algemeen directeur en klinisch psycholoog van het Clinical Research in Australië. Foto: Vitafoods

Hoe meer voedingsproducten de voordelen van de gekozen ingrediënten benoemen, hoe beter dit uitpakt, benadrukt Adrian Lopresti, algemeen directeur en klinisch psycholoog van het Clinical Research in Australië. Ondernemers moeten volgens hem rekening houden met verschillende formuleringsoverwegingen, zoals ‘richten we ons op aandoedingen of symptomen?’ “Een depressie heeft veel verschillende symptomen, zoals negatief/herhalend denken, verlies van plezier, slaapstoornissen en vermoeidheid. Mensen met angst hebben ongeveer dezelfde symptomen, waaronder ook slaapproblemen. Maar ook deze stoornis is weer in allerlei symptomen onder te verdelen, zoals moeite met inslapen, moeite met doorslapen, niet-verkwikkende slaap, slaapapneu en tandenknarsen.”

Een ander belangrijke indicator bij formuleringen is: ‘Hoe snel wil je dat consumenten een reactie ervaren?’ Lopresti: “Is dat in uren, dagen, weken, of maanden? En wil je je op een specifieke doelgroep richten? Overweeg ook aan welke kenmerken de producten moeten voldoen, bijvoorbeeld hormonen, gebruiksgemak, formaat/levering, dosering frequentie, smaak, et cetera.”

Klinische onderzoeken

Tevens adviseert hij om goed na te gaan of het betreffende ingrediënt klinische onderzoeken heeft ondergaan die de veiligheid en werkzaamheid ondersteunen. “Let daarbij goed op de bewijsniveaus, meta-analyses en systematische reviews, gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies, traditioneel gebruik en case-control/cohortstudies.”

Het onderzoek dient goed geëvalueerd te worden. “Was de steekproefomvang geschikt? Was het onderzoek voldoende gepowerd? Werden er geschikte verblindingsmethoden gebruikt? Was de gebruikte randomisatiemethode geschikt? Was er sprake van een placebo of een andere vergelijkende aandoening? Zijn er gevalideerde uitkomstmaten gebruikt?” Tot slot raadt hij aan om goed te na te denken over het gebruik van een of meerdere ingrediënten. “Kies je voor dat laatste, houdt dan rekening met de interacties tussen ingrediënten, stabiliteit en de doses bij gebruik in combinatie.”

Kansen in functionele voeding

Hij ziet veel kansen in functionele voeding. “Farmaceutische medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken, zijn vaak duur en hebben negatieve percepties bij de consument. Natuurlijke supplementen hebben daarentegen een sterk veiligheidsprofiel en vaak meerdere werkingsmechanismen. Helaas ontbreken er robuuste klinische onderzoeken. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.”

Noordzij
Wendy Noordzij Freelance redacteur
Meer over


Beheer