Hoogleraar: ongemak bij aanscherping regels azolen

Azolen worden als schimmelbestrijder in verschillende gewassen toegepast, onder andere in granen. - Foto: Ruud Ploeg
Azolen worden als schimmelbestrijder in verschillende gewassen toegepast, onder andere in granen. - Foto: Ruud Ploeg

De Wageningse hoogleraar Bas Zwaan voelt ongemak bij de extra maatregelen die aan bollentelers worden opgelegd om de verspreiding van resistentie bij schimmels te voorkomen. Dat zegt de hoogleraar Erfelijkheidsleer in het vakblad Boerderij.

Zwaan is betrokken bij het onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van resistentie bij schimmels, als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik van zogenoemde azolen is onder vuur gekomen, nadat is gebleken dat voor de mens gevaarlijke schimmel Aspergillus fumigatus ongevoelig is voor azolen. Er is in de wetenschap geen twijfel over dat het gebruik van azolen in de landbouw leidt tot resistentie bij de schimmel, die overigens voor de land- en tuinbouw geen enkel gevaar vormt.

Schimmels die niet gevoelig zijn voor de medicijnen in de humane geneeskunde, blijken ook resistent tegen de azolen die in de land- en tuinbouw worden gebruikt – en omgekeerd.

Hiaten in kennis

Zwaan vindt het van belang dat verspreiding van de resistentie wordt voorkomen. Maar hij vraagt zich af of het voornemen van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) om telers te verplichten afvalhopen snel op te ruimen de juiste maatregel is.

Zwaan vindt het ongemakkelijk dat er nu extra maatregelen aan de bollenteelt worden opgelegd. Hoewel er al veel onderzoek plaats heeft gevonden, zijn er ook nog hiaten in onze kennis waardoor de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen niet is bewezen. Voor Zwaan is dat de belangrijkste reden om extra maatregelen op dit moment ‘niet handig’ te vinden. Hij ziet dat de telers nu te maken krijgen met extra maatregelen, terwijl er ook andere plekken zijn waar dezelfde problemen spelen als in de bollenteelt. “Maar andere sectoren houden zich tot nu toe een beetje gedeisd”, zegt Zwaan.

De producenten van gewasbeschermingsmiddelen moeten bij de ontwikkeling van nieuwe middelen zo ver mogelijk wegblijven van stoffen die van belang zijn voor de medische wetenschap, vindt Zwaan.

Lees meer op boerderij.nl

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.