Hoorzitting PAS-melding toont kiertje voor oplossing

Provincie Overijssel worstelt met de handhavingsplicht voor bedrijven die een melding hebben in plaats van een NB-vergunning. Er moet een landelijke totaaloplossing komen, vinden MOB en Vereniging Leefmilieu, blijkt op een hoorzitting. Daarvoor is wat hen betreft 9 maanden de tijd.

Bedrijven die geen NB-vergunning hebben maar een melding, zitten nog steeds in een juridisch vacuüm. Sinds het stikstofbeleid werd afgeschoten, zijn die meldingen officieel niet meer geldig. Het kabinet heeft toegezegd dat dit probleem zal worden opgelost. Maar zolang het niet in wetgeving is vastgelegd, zijn de in totaal 3.000 ondernemers die dit aangaat nog niet zeker van hun zaak.

De kwestie speelt nu in Overijssel, waar de Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu via de rechter de provincie willen dwingen om handhavend op te treden tegen de ‘melders’. Officieel zijn die immers in overtreding. Ze hebben geen vergunning en dat moet wel. Gedeputeerde Staten moeten voor 24 maart een besluit nemen of ze inderdaad gaan handhaven en deze veehouders sommeren een vergunning aan te vragen.

16 boeren

Vrijdag 13 maart was er een hoorzitting in het provinciehuis in Zwolle met vertegenwoordigers van 16 veehouderijen, mensen van de provincie en Valentijn Wösten, juridisch adviseur van MOB en Vereniging Leefmilieu.
De zitting gaf in ieder geval op een paar punten helderheid. Ten eerste de grote frustratie onder de boeren over deze kwestie. Zij krijgen een probleem op hun bordje waar ze zelf niet de oorzaak van zijn, is hun stellige overtuiging. Dat is eigenlijk ook het enige waarin Wösten het met hen eens is. Dit is een gevolg van falend overheidsoptreden.

Weidegang en bemesten

Trokken bij de kwestie weidegang en bemesting de milieuclubs hun procedure in, dat zit er als het om de melders gaat niet in. Wösten meldt dat ‘zijn opdrachtgevers’ vinden dat ze eigenlijk nog heel coulant zijn en het veel scherper hadden kunnen spelen. Dit gaat over 16 bedrijven. De hele kwestie betreft ruim 3.000, volgens hem ruwweg goed voor 6 miljoen kilo stikstofuitstoot ‘evenveel als een paar kolencentrales’. En, voegt hij eraan toe, eigenlijk zouden niet alleen de melders maar ook de NB-vergunningen, die onder het PAS zijn verleend, nu ter discussie moeten staan.

MOB en Vereniging Leefmilieu willen een totaaloplossing voor stikstof, en geen ‘achterkamertjesgedoe’, ofwel aparte afspraken voor elk puzzelstukje apart. Daarvoor zijn ze bereid stevig strijd te voeren.

Driekwart jaar

Toch biedt Wösten in zekere zin een opening en wel in de vorm van tijd. Als de provincie eind deze maand brieven verstuurt, en ze geeft 3 maanden om de vergunning aan te vragen, en daarna is er een half jaar voor een reactie op de aanvraag en dan zijn we al driekwart jaar verder. ‘Benut die tijd voor een compleet verhaal’, zegt hij. MOB en Vereniging Leefmilieu willen wel meedenken. ‘Dit moet in samenspraak opgelost worden en niet ouderwets in achterkamertjes. Geen sprake van!’ Dat hij tegen die vergunningen straks dan niet gaat procederen wil hij evenwel niet toezeggen. ‘Dat hangt af van het vergunningsbeleid dat provincies dan hanteren en van de ambitie die de ondernemers tonen.’

In zoveel woorden stelt Wösten ook als voorwaarde dat Farmers Defence Force een persbericht van haar site haalt waarin opgeroepen zou worden tot geweld en waar onwaarheden in zouden staan. De bereidwilligheid van zijn opdrachtgevers om mee te denken hangt daar onder meer van af, zo zei hij.

Veehouders

De betrokken veehouders zijn in alle sectoren actief, met pluimvee, varkens, schapen en rundvee. Zij zitten allemaal in een vergelijkbare situatie: ze werken op basis van een melding. Maar door het afschieten van het PAS vorig jaar door de Raad van State zitten ze in een juridisch vacuüm. De melding is niet rechtsgeldig, volgens de letter van de wet zou er een nieuwe vergunning moeten komen – het juridische aangrijpingspunt voor Leefomgeving en MOB.

De aanwezigen zijn zonder uitzondering zwaar gefrustreerd over de kwestie. ‘Wij hebben niks verkeerd gedaan. Jullie lossen het maar op’, zegt de een. ‘We hebben te goeder trouw gehandeld, dit mogen ze niet zomaar afpakken’, zegt een ander. ‘Nu handhaven is niet terecht. Wat is een toezegging van een minister dan waard?’ Voor sommigen is het niet de eerste keer dat ze bij de provincie zijn voor deze kwestie. ‘Dit is de tweede keer dat ik hier ben. Ik wil niet een derde keer. Ik heb niks verkeerds gedaan.’ Een van de ondernemers heeft van zijn geplande uitbreiding met 1.900 vleesvarkens maar de helft kunnen realiseren. Voor de rest kreeg hij de financiering niet rond, door het gedoe met de melding.

Emotioneel

Het gaat er af en toe even emotioneel aan toe. ‘Respectloos dat u een discussie met de overheid over de ruggen van hardwerkende boeren heen uitvecht. Dat doet zeer’, is het verwijt aan Wösten. Die reageert geprikkeld. ‘Niemand vindt dit leuk. Ik zie het niet als een juridisch steekspel, het is pijnlijk om dit zo te horen.’ Volgens hem zouden boeren niet boos op hem moeten zijn maar op de politici die het pas destijds hebben vastgesteld.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.