Doorgaan naar artikel

Hordijk: twijfel over stikstofmodel RIVM onterecht

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Twijfels over de stikstofmodellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn niet nodig, zegt voorzitter Leen Hordijk van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. “Natuurlijk kan het beter, maar de gegevens en modellen die er nu zijn, zijn voldoende tot goed.”

Leen Hordijk is geen man van harde oordelen. Maar wie de voorzitter van het Adviescollege Meten en Berekenen vraagt of er terecht twijfel is over de stikstofcijfers van het RIVM, krijgt een klip en klaar antwoord: die twijfels mogen door het putje.

“De berekeningen zijn voldoende onderbouwd”, zegt Hordijk. “De metingen en berekeningen van het RIVM zijn ook in internationaal perspectief van voldoende kwaliteit. Maar daar is niet alles mee gezegd. Er zijn wel verbeteringen nodig om ook in de toekomst voldoende wetenschappelijke kwaliteit te hebben en onzekerheden in de uitkomsten te verkleinen.”

Twijfels over de stikstofmodellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn niet nodig, zegt voorzitter Leen Hordijk van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. - Foto: Jan Braakman
Twijfels over de stikstofmodellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn niet nodig, zegt voorzitter Leen Hordijk van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. - Foto: Jan Braakman

Wat Aerius betreft is de discussie nog niet van tafel

Dieper kijken naar Aerius-systeem

Hordijk maakt nog een voorbehoud. “Als het gaat om het Aerius-systeem, waar de vergunningverlening op is gebaseerd, daar gaan we nog dieper naar kijken. In juni komen we daarover met een vervolgrapportage. Wat Aerius betreft is de discussie nog niet van tafel.”

Hordijk en zijn commissie hebben gekeken naar de wetenschappelijke kwaliteit van de stikstofmetingen en -berekeningen. Niet naar het beleid. Het oordeel is dat de gegevens waar het beleid op gebaseerd wordt, van voldoende kwaliteit zijn. Maar daarmee geeft Hordijk geen oordeel over het beleid. En daar laat hij zich desgevraagd ook niet over uit.

Tijdsbestek te kort om zelf berekeningen te maken

Het adviescollege heeft niet zelf berekeningen gemaakt, zoals het Mesdagfonds dat wel heeft gedaan. Hordijk, die zelf econometrist is van origine en ook werkte aan het bouwen van modellen, heeft daar bewust van afgezien. Het tijdsbestek (sinds november) was daarvoor te kort, vond hij. “Ik weet hoe moeilijk het is een model van een ander te pakken en daarmee berekeningen uit te voeren.”

Gevraagd naar zijn oordeel over het onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds: “U heeft gezien hoe mis dat dan kan gaan. Als je een systeem van een ander wilt gaan gebruiken, moet je eerst een behoorlijke training krijgen van degene die het model gebouwd heeft. Dat is nodig om te weten hoe het werkt, hoe de gegevens erin gestopt moeten worden, wat de eenheden zijn, dat stikstof op verschillende manieren in het model kan zitten. Je moet weten hoe het model draait. Vervolgens – en dat vind ik nog belangrijker – moet je weten wat je met de uitkomsten kunt doen, hoe je die kunt interpreteren. En als je denkt dat er iets fout gaat: teruggaan naar het model en vragen stellen.”

RIVM eens met verbeter- en aandachtspunten

Het RIVM zegt zich te herkennen in de verbeter- en aandachtspunten, waarmee de nauwkeurigheid van meten en berekenen nog beter kan worden. Tegelijkertijd zegt het RIVM dat met het rapport wordt bevestigd dat de stikstofberekeningen van het RIVM wetenschappelijk verantwoord en betrouwbaar zijn.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin