HZPC: ‘We rekenen op herstel na zwaar coronajaar’

11-05 | |
CEO Gerard Backx van HZPC op de aardappelrassenshow die in 2018 werd gehouden. - Foto: Anne van der Woude
CEO Gerard Backx van HZPC op de aardappelrassenshow die in 2018 werd gehouden. - Foto: Anne van der Woude

De beurskoers van aardappelbedrijf HZPC daalde voor de zesde keer op rij. HZPC heeft door corona een lastig jaar. Maar directeur Gerard Backx is positief over de langere termijn. “We rekenen erop dat de business volgend jaar weer voor een groot deel herstelt.”

Aardappelbedrijf HZPC houdt twee keer per jaar (in mei en november) een beursdag waarop de certificaten van aandeel verhandeld kunnen worden. Vanaf november 2009 steeg de beurskoers op zeventien achtereenvolgende beursdagen naar een top van € 200 op de beursdag van mei 2018. Op de zes beursdagen daarna zakte de koers iedere keer met 10%, de maximale koersdaling (of stijging) die het beursreglement toelaat.

Vorige week, op de beursdag van mei 2021, zakte de koers naar € 106,35. Dat is bijna een halvering in drie jaar. Het roept de vraag op hoe het gaat met HZPC.

Een voortdurende koersdaling is geen goed teken voor bedrijven. Hoe is dat voor HZPC?

“Dit jaar is lastig voor HZPC. De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis in diverse landen raakt ons. Onze afzet in de versmarkt verloopt goed. We zijn ook dit jaar weer gegroeid in Europa ten opzichte van voorgaande jaren. Maar de beperkte afzet naar Algerije (die maar de helft aan pootgoed heeft geïmporteerd) had invloed op onze afzet. Dat geldt ook voor de veel geringere afzet van pootaardappelen naar de fritesindustrie. Daardoor is onze marge beduidend kleiner dan vorig jaar. De geringere afzet naar Algerije en naar de fritessector in Europa wordt maar voor een deel gecompenseerd door een grotere afzet in de versmarkt. Vorig jaar verkocht HZPC 890.000 ton pootgoed. Normaal groeien we met ongeveer 4% per jaar. Maar dit jaar zal het een daling betekenen van een procent of 4 in tonnage, maar een veel grotere daling in omzet (ca 10%) en een nog grotere daling in marge (ca 15%). Dit wordt maar voor een klein deel gecompenseerd door een kostendaling. Het bovenstaande is een jaareffect. We rekenen erop dat de business volgend jaar weer voor een groot deel herstelt.”

Is een moeilijk jaar de belangrijkste reden voor de koersdaling?

“De oorzaak is meer een imperfect beurssysteem dan het sterk wegvallen van het vertrouwen in de organisatie. Na jaren waarbij er heel weinig aanbod was van certificaten en een grote vraag, zien we nu dat velen zich realiseren dat de koers ook kan dalen, en dat men niet zomaar kan uitstappen. Als er onvoldoende kopers zijn, kan men de certificaten niet verkopen. Dat is inherent aan ons beurssysteem. Daardoor worden veel certificaten aangeboden in de verwachting dat maar een deel wordt verkocht. Dus we hebben nu wellicht met een overaanbod te maken.”

Wat gaat HZPC doen aan het imperfecte beurssysteem?

“Het bestuur van de Vereniging HZPC werkt al enige tijd aan een ander beurssysteem en de hoop is dat we dat over een klein jaar geïmplementeerd hebben. Daarbij kan er dan gedurende een aantal weken direct gehandeld worden tussen koper en verkoper. Nu legt iedereen koop en verkooporders in en aan het einde van de periode wordt de prijs bepaald. In het nieuwe systeem kan er per moment gehandeld worden en zal de prijs gedurende de beursperiode kunnen variëren. Dan krijgen we een reëler beeld. Bovendien stelt zo’n systeem ons in staat om aan de veranderende wetgeving te voldoen. We hopen hierover in november 2021 beslissingen te kunnen nemen met de leden van de Vereniging HZPC.”

HZPC koopt sinds kort zelf certificaten via het Connecting Growers programma. Die certificaten worden verdeeld over de pootgoedtelers. Hoe staat het met dit programma?

“Een heel groot deel van de telers in de EU wil hieraan meedoen. We zien zelfs landen waarin alle telers meedoen die mee kunnen doen. HZPC heeft in 2020/2021 certificaten ingekocht, ongeveer 12.000 (van de totaal 783.725 certificaten van aandelen). Deze worden vóór de volgende beursdag aan de telers verstrekt. Daar zijn we nu nog niet mee begonnen. We moeten eerst weten wat het exacte areaal is dat iedere teler heeft. We rekenen uit hoeveel certificaten er gegeven kunnen worden per hectare. Dat is een hele operatie en veel administratief werk.”

In de EU? Kunnen ook buitenlandse telers hieraan meedoen?

“Dit programma is bestemd voor alle pootgoedtelers in de EU. HZPC is een bedrijf met telers in diverse landen. Van het totale pootgoedareaal in de EU ligt ruim 60% in Nederland, maar van het aantal telers is ca 50% niet Nederlands. Daarbij is een Nederlandse teler niet anders dan een Finse of een Poolse teler. Buiten de EU hebben we te maken met andere wetgeving. Vandaar dat we voorlopig alleen de telers in de EU meenemen in dit programma. De HZPC-groep teelt ongeveer 14.500 hectare pootgoed in Nederland.”

Wat verwacht u voor de lange termijn voor HZPC?

“Ik blijf positief voor de lange termijn voor HZPC. Dat baseer ik op de potentiële afzetmarkt in de wereld, wat voor rassen er aan staan te komen, hoe we de effectiviteit van het kweekprogramma de laatste jaren hebben vergroot door de vele investeringen, en de groei van het bedrijf zowel binnen als buiten de EU. HZPC heeft vaker een dip gehad, maar op de lange termijn zijn we blijven groeien en dat groeitempo hopen we vast te houden. De aardappel is een groot gewas in de wereld en maar een klein deel daarvan wordt beplant met onze rassen. Vooral in Azië en Afrika, waar veel mensen wonen, worden veel aardappelen geteeld. HZPC heeft de nodige investeringen gedaan om haar rassen op deze continenten te introduceren.”

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer