HZPC: winst nihil door corona

21-06-2021 | |
De afdeling research en veredeling van HZPC is gevestigd in Metslawier. - Foto: Ruud Ploeg
De afdeling research en veredeling van HZPC is gevestigd in Metslawier. - Foto: Ruud Ploeg

Door de coronacrisis zal aardappelbedrijf HZPC dit boekjaar 2020-‘21 een minimale winst draaien.

De afzet van pootaardappelen naar de versmarkt verliep goed, maar de verkoop van pootgoed naar de fritesindustrie was nog lager dan HZPC had ingeschat. Door de coronacrisis viel de out-of-home markt in 2020 weg voor de fritesproducenten. Daardoor zijn grote fritesvoorraden ontstaan in de vrieshuizen. Met als gevolg dat dit jaar minder areaal is gecontracteerd voor de teelt van aardappelen. Daardoor hebben de fritesproducenten minder pootgoed aangekocht.

Dit drukt enorm op de winst van HZPC. “De winst van HZPC zal als gevolg van de coronacrisis nihil zijn”, meldt HZPC-directeur Gerard Backx. “Ik kan nog niet zeggen hoe de winst precies uitpakt. Ons boekjaar loopt tot en met juni. Daarna maken we de jaarrekening op.”

Afzet overzee moeizaam

De coronacrisis had weinig effect op de afzetmarkt voor verse aardappelen. Backx: “De pootaardappelen van HZPC doen het goed in deze markt.”

Maar de afzet van pootaardappelen naar de fritessector viel erg tegen. Ook de afzet overzee verliep soms moeizaam. Backx: “Een aantal landen hanteerde een importquotum. Algerije verstrekte importquota aan de importeurs. Andere landen, waaronder Cuba, kennen een systeem van importvergunningen. Als de overheden van die landen vinden dat er te veel harde valuta nodig zijn voor de pootgoedimport, worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. Onze klanten konden daardoor minder pootgoed importeren.”

Pas op de plaats met onderzoek

Backx verwacht dat het HZPC twee jaar gaat kosten om weer op het niveau van vóór de coronacrisis uit te komen. “HZPC groeide ieder jaar met 4%. We raken door corona dus 8% groei kwijt ten opzichte van onze oorspronkelijke plannen. We streven ernaar om 10% kosten te besparen ten opzichte van onze oorspronkelijke plannen voor 2021-‘22 om dit te compenseren. Zo stellen we vacatures uit. Normaal verhogen we ieder jaar ons budget voor research. Nu maken we een pas op de plaats. Voor de rest is HZPC kapitaalkrachtig genoeg om door te gaan met al onze activiteiten.”

HZPC betaalt voor oogst 2020 € 30,80 per 100 kilo pootaardappelen. Dat is 80 cent hoger dan de prognoseprijs die eerder dit jaar bekend werd gemaakt. Gezien de effecten van de coronacrisis is Backx tevreden met deze uitbetalingsprijs.

HZPC heeft ongeveer 10.000 eigen certificaten van aandelen ingekocht voor het programma Connecting Growers. Deze worden uitgedeeld aan actieve pootgoedtelers. Daar start het bedrijf deze maand mee. Ruim 70% van alle telers in de EU hebben zich aangemeld voor dit programma.

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer