Identificatie en registratie melkgeiten aangescherpt

De identificatie en registratie voor melkgeiten wordt aangescherpt. Melkgeiten moeten binnen zeven dagen worden geregistreerd.

Lammeren die binnen zeven dagen worden afgevoerd, moeten dan ook geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Landbouwminister Schouten heeft de nieuwe I&R-regeling voor de melkgeiten ter consultatie gepubliceerd op internet.

Zicht op uitval van lammeren

De I&R-regeling wordt onder andere aangepast om beter in zicht te kunnen krijgen hoe groot de uitval van lammeren is. In 2017 bleek uit NVWA-controles dat het uitvalspercentage onder geitenbokken per bedrijf sterk varieerde en in een enkel geval opliep tot 66%.

Onontbeerlijk

“Om een effectief en slagvaardig pakket aan maatregelen te treffen, is het noodzakelijk om sterfte van jonge dieren goed te kunnen monitoren”, aldus de minister. Daarvoor is een goede I&R onontbeerlijk.

Vorig jaar al aangekondigd

Schouten heeft in september vorig jaar al aangekondigd dat zij zou komen met een aanscherping van de termijn waarbinnen op melkgeitenhouderijen geboren geiten moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd. De minister gebruikt de gelegenheid om ook de gegevens van melkgeitenhouders aan te vullen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.