’Ieder voor zich, maar niemand voor ons allen’

Vergaderboer Columnist
Foto: Ronald Hissink - foto: RONALD HISSINK
Foto: Ronald Hissink

“We zijn zo individualistisch, dat we met z’n allen niets meer voorstellen”, filosofeert Hanna. Waarmee ik het eens ben. Nog nooit is ‘samen’ zo ver weg geweest.

Kijk naar de voorbeelden. FrieslandCampina zit in een heuse vertrouwenscrisis. Na hun onbegrijpelijke opstelling in het stikstofdebat is er nu de actiegroep Bezorgde FrieslandCampina (FC) boeren. Ze stellen acht eisen, waarbij ze heel FrieslandCampina overhoopgooien. De structuur moet anders, het Melkgeld Reglement moet gelijkblijven, Hester Maij moet weg, geen bemoeienis met de natuur en politiek, maar alleen melk tot waarde brengen. En nog veel meer.

Muiterij aan boord

Via sociale media en ook per post kunnen leden zich bij de actie aansluiten. Duizenden deden dit. Deze actie gaat onder de noemer Samen Sterk. Dat laatste betwijfel ik. Ik denk dat FrieslandCampina als geheel er alleen maar zwakker door wordt. De bestaande kanalen binnen FC zouden daarvoor bewandeld moeten worden.

LTO is de regie al een poosje kwijt

Betekent dit dat ik het eens ben met de gang van zaken bij FrieslandCampina? Hartgrondig: nee. Dat heb ik in mijn laatste columns ook duidelijk laten blijken. Maar muiterij aan boord van een schip waarvan je mede-eigenaar bent, verzwakt het schip. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Hetzelfde zie je bij LTO. Die is de regie al een poosje kwijt en nu zie je allemaal leiders van verschillende groepen opstaan. Het lijkt er op dat de overeenkomst tussen deze nieuwe leiders en hun verse achterbannen alleen maar is: afkeer van de gang van zaken bij de LTO. Dat mogen de leiders van de organisatie, die de stem van de boeren moet zijn, zich aantrekken. In de grootste crisis van de landbouw sinds jaren ontbreekt leiderschap. Bedroevend.

Tijdsbeeld

Toegegeven, het is het tijdsbeeld. De onderwijsstaking werd eerst afgelast, maar door acties van groepen, met nieuwe leiders, ging hij toch door. De voorzitter van de grootste onderwijsbond AOB, Liesbeth Verheggen, trok haar conclusies en trad af.

Wat doen de leiders in de Landbouw? Wat zouden ze moeten doen? Aftreden?Om over na te denken, zowel leden als leiders.Beheer