Ierse derogatie beloont goed management

Bodde
Robert Bodde Redacteur
Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

De Ierse derogatie op de Europese mestnormen voor 2020 ademt vooral gezond verstand, zij beloont vakmanschap en goed management.

Derogatie-veebedrijven in Ierland moeten, net als die Nederland, minimaal 80% grasland hebben en alle mest emissiearm uitrijden om te mogen afwijken van de Europese mestnormen. Daar bovenop mag het krachtvoer tussen 1 april en 15 september maximaal 16% ruw eiwit bevatten. Een terechte eis, het gras is eiwitrijk genoeg. Waarom dan stikstof verspillen?

Dit moet een Ierse veehouder doen voor derogatie

Ook geldt vanaf dit jaar een verplicht bekalkingsprogramma en moeten de veehouders bemestingscursussen volgen. Bij herinzaai moet het graszaadmengsel minimaal 15 kilo klaver per hectare bevatten.

Tot slot moet de grasgroei worden geregistreerd en de grasopbrengst jaarlijks worden bepaald. Voor de Ieren niets nieuws; de helft van de Ierse melkveehouders doet twee farmwalks (de ronde door het gras en daarbij gericht kijken, meten, beslissen en doen) per week van half maart tot eind augustus, daarna wekelijks een.

Derogatie Ierland vaak voorbode voor Nederlandse

Oud-LTO-mestdeskundige Wiebren van Straalen twittert dat de Ierse derogatie vaak een voorbode van de Nederlandse is. Dat zou mooi zijn, zeker als daarbij in de huidige kerstboom van pietluttige regeltjes wordt gesnoeid.

Lees ook: Onzekere start mestseizoen

De Ierse derogatie is met 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare ruimer dan de Nederlandse, die 230 kilo toestaat op zand- en lössgrond en 250 kilo op klei en veengrond. Dat scheelt snel een half miljoen kuub rundveemest die dan niet van de bedrijven af hoeft. Bekalken is goede landbouwpraktijk, dat mag geen issue zijn. Ook een bijscholing bemesting is geen overbodige luxe. Tot slot is het aantal Nederlandse melkveehouders dat de grasgroei anders volgt dan ‘op het oog’ niet bijster hoog.

Meer rendement, minder milieudruk

Al met al een flink aantal maatregelen die snel leiden tot én meer rendement én minder milieudruk. Win-win dus. En bedenk wel: deelname aan derogatie is niet verplicht.

Meer over


Beheer