Ierse export voeding en dranken toont daling

De Ierse export van voeding en dranken is in de eerste vijf maanden van dit jaar met € 126 miljoen, ofwel 2% gedaald naar rond de € 5,12 miljard.

Bij levend vee is sprake van een daling met 36% naar € 45,4 miljoen, terwijl de export van rundvlees is gedaald met 8% naar € 738 miljoen. De grootste daling doet zich voor bij alcoholische dranken, met name whiskey, waarvan de export in de eerste vijf maanden van dit jaar met ruim 21% is gedaald naar € 463 miljoen.

Zuivel belangrijkste categorie

De uitvoer van zuivelproducten is in die periode echter toegenomen met ruim 7% naar € 2,05 miljard. Zuivel blijft daarmee ook verreweg de belangrijkste categorie in de Ierse uitvoer, op afstand gevolgd door rundvlees. Verder vertoont varkensvlees een stijging met bijna 22% naar € 245,5 miljoen. Aan lamsvlees is met een bedrag van € 139,4 miljoen ruim 7% meer uitgevoerd naar het buitenland. “Zuivel en vlees blijven de twee pijlers onder onze internationale handel in voeding en dranken. Samen zijn ze verantwoordelijk voor tweederde van de jaarlijkse export”, aldus de exportdienst Bord Bia.

Doel is om export op te voeren met € 6 miljard

Directeur Tara McCarthy: “Na een decennium van recordgroei naar € 13 miljard vorig jaar laten de recente exportcijfers de eerste gevolgen zien die Covid-19 heeft op de internationale handel. De cijfers onderstrepen duidelijk de noodzaak voor een voortgezette en gerichte steun van het ministerie van landbouw en voor de ondersteuning die Bord Bia de agrofoodsector blijft bieden. Onze weg zoekend door 2020 en daarna, is een onophoudelijke focus op marktdiversificatie meer dan ooit van essentieel belang. Ons doel blijft in 2025 de export van Ierse voeding en dranken op te voeren met € 6 miljard naar een ambitieuze € 19 miljard.”

Impact coronacrisis

Bord Bia waarschuwt dat de export van zuivel weliswaar is toegenomen, maar dat de werkelijke impact van de coronacrisis nog moet komen, omdat er in de sector meestal gewerkt wordt met contracten op middellange en lange termijn. De vooruitzichten voor heel 2020 blijven voor die categorie dan ook onzeker. Bij kwaliteitsvlees begint zich wel de daling van de vraag in Europa te manifesteren. Hoewel er meer werd verhandeld naar Azië en de Verenigde Staten was dat niet voldoende om de daling naar Europese afnemers op te vangen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.