Ierse landbouwbegroting komt 11% hoger uit

Het Ierse ministerie voor Landbouw, Voeding en Visserij heeft volgend jaar een budget van € 1,826 miljard. Dat is 11% meer dan in het lopende jaar.

“Mijn prioriteit was dat de transitie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) niet zou leiden tot enige daling van de financiële steun voor boeren,” aldus minister Charlie McConalogue.

‘Dubbele uitdaging’

‘’Het kader waarin we deze begroting opstellen is zonder precedent. Naast de dubbele uitdaging van brexit en Covid-19 hebben we ook nog de overgang naar het nieuwe landbouwbeleid.”

Nieuwe projecten

De minister trekt onder meer € 79 miljoen uit voor nieuwe projecten op het gebied van agri-milieu. Van dat bedrag is € 10 miljoen specifiek geoormerkt voor de akkerbouw. Verder benadrukt hij dat het ministerie over voldoende middelen beschikt om de nieuwe controles in havens en op vliegvelden na brexit uit te voeren, zodat de agrifood-handel zo veel mogelijk ongestoord door kan gaan.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.