Doorgaan naar artikel

Iets meer afwachtende houding bij inkopers kip

Foto: Lex Salverda premium

Foto: Lex Salverda

De krapte op de kuikenmarkt houdt aan. Voorzichtig ingestoken planningen en vogelgriep zijn daar de oorzaak van.

Hoewel de situatie in ons land op dit moment niet verslechtert, zijn de gevolgen van maatregelen in Duitse gebieden wel merkbaar. Zo worden kuikens op een licht gewicht geladen omdat het afleveren niet meer in twee opvolgende keren mag, maar in één keer moet. Om niet boven het toegestane gewicht per vierkante meter te komen, worden koppels al vroeg opgehaald. Met het gevolg dat er op de geplande data minder dieren zijn. Daarnaast blijft een deel van de kuikens die door Nederlandse slachterijen zijn gecontracteerd verplicht in Duitsland en die worden lang niet altijd vervangen door een andere koppel.

Handel op vrije markt

Als slachterijen kip tekortkomen, is die niet zomaar bij te kopen. De handel op de vrije markt is dood. Niet omdat er geen kooplust is, maar omdat er geen kip te vinden is. Pluimveehouders met vrije dieren zijn er bijna niet; het overgrote deel is al besproken. En slachterijen die er wat over hebben, zijn huiverig om die te verkopen of te ruilen uit angst zelf tekort te komen als ruimingen vanwege vogelgriep ineens een gat slaan. En ruilen is lastig omdat slachterijen die tekortkomen ook niet altijd op gewenste momenten dieren beschikbaar hebben om terug te geven.

Angst voor coronamaatregelen

In Barneveld liepen de meningen over de grootte van de mutatie daardoor wat uiteen. Het leverde een stijging op van 1 cent naar € 0,91 tot € 0,93 als compromis. Een prijsniveau dat volgens slachterijen ook reëel is; als er een partij voor die prijs voor hun voeten komt, wordt er gekocht.

Maar de bereidheid om veel meer te betalen is er niet. Aan de verkoopkant bespeuren slachterijen een iets meer afwachtende houding dan afgelopen weken. Vooral klanten uit de horeca of verwerkers in de toelevering naar dat kanaal bestellen kleinere hoeveelheden uit voorzorg om niet met grote voorraden te zitten als de coronamaatregelen daar meer impact krijgen.

Licht stijgende lijn contractprijzen

Van paniek is echter geen sprake. De verwachting is dan ook dat de contractprijzen hun licht stijgende lijn doorzetten. De VCN kwam deze week een kwart centje hoger op € 0,86 per kilo levend gewicht uit en zal naar verwachting ook volgende week stijgen. Dat niet zozeer op basis van de afzet op dit moment, maar meer door het strategisch belang. Als de kuikenprijs niet de stijgende productiekosten goedmaakt, vrezen slachterijen dat de tekorten aan kip begin volgend jaar veel groter zijn omdat pluimveehouders dan hun stallen (tijdelijk) leeg laten.

Prognose: licht stijgend.

Meer prijsinformatie over vleeskuikens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin