IGC: beschikbaarheid mais krapper

13-01 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De Internationale Graanraad IGC heeft zijn oogstraming voor mais in het seizoen 2022-2023 met 5 miljoen ton verlaagd ten opzichte van de vorige raming in december. Daarmee valt de oogst 58 miljoen ton lager uit dan vorig seizoen.

De bijstelling van de oogstraming van mais vloeit voort uit een lagere inschatting van de maisoogsten in de Verenigde Staten, Oekraïne en de Europese Unie. Daaruit kan worden opgemaakt dat de beschikbaarheid van korrelmais dit seizoen nog krapper is dan eerder voorzien.

Maisconsumptie daalt

In een nieuwe raming gaat IGC er vanuit dat de maisvoorraad dit seizoen afneemt met 27 miljoen ton naar 254 miljoen ton. De wereldwijde maisproductie wordt nu verlaagd naar 1.161 miljoen ton. De maisconsumptie daalt volgens de nieuwe inschattingen met 39 miljoen ton naar 1.188 miljoen ton.

Toename tarweproductie

De nieuwe ramingen voor tarwe gaan juist uit van een verdere toename van de productie. In december werd nog rekening gehouden met een toename van 10 miljoen, nu rekent IGC op een verhoging met 15 miljoen ton. Dat resulteert een verdere toename van de recordproductie van tarwe naar 796 miljoen ton. Dit gaat echter ook gepaard met een toename van de consumptie naar 789 miljoen ton, zodat het effect op de eindvoorraad beperkt blijft. Voorlopig rekent de graanraad op een eindvoorraad van 281 miljoen ton eind juni 2023.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Meer over


Beheer