Impuls blijft uit in voermarkt

20-11-2019 | |
Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890
Foto: Peter Roek

Het lijkt er sterk op dat de voermarkt stabiel richting het einde van het jaar koerst.

De handel in kuilmais is erg rustig op dit moment. Hier en daar worden wel wat vrachtjes gedaan, maar van een levendige handel is absoluut geen sprake. De verwachting is dat er pas na de jaarwisseling wat meer handel komt. Dan zijn de analyses van de maiskuilen binnen en daarmee wordt ook meer duidelijk hoe de kwaliteit van het aanbod gaat zijn.

Zetmeelgehaltes vallen tegen

Tot op heden is de kwaliteit van de mais iets beter dan vorig jaar. De zetmeelgehaltes vallen echter wel wat tegen, al zijn de verschillen per regio wel heel erg groot. Verdroging speelt daarbij een grote rol. Hoe dat zich gaat vertalen in de prijs van kuilmais, moet nog blijken. Momenteel ligt de prijs voor kuilmais (oogst 2018) tussen de € 65 en € 70 per ton. Voorlopig blijft dat zo, verwachten handelaren.

Stro- en hooihandel tam

Naast kuilmais zien handelaren dat ook de vraag naar hooi en stro rustig is. De vraag die er is, komt eigenlijk al weken vooral vanuit maneges. Handelaren schatten in dat er nog wel veel product bij akkerbouwers in de schuren ligt, omdat er tot op heden nog niet heel veel is gehandeld. Een prijsstijging bij zowel hooi als stro lijkt dan ook niet aan de orde. Een prijsdaling in het nieuwe jaar zou logischer zijn.

De vraag naar bierbostel past goed bij het huidige aanbod aan dit product. Bierbostel sluit op dit moment goed aan bij de voorjaarskuilen die op dit moment worden gevoerd. Deze kuilen bevatten over het algemeen wat minder eiwit. Het prijsniveau, dat ongewijzigd blijft op € 2,25 tot € 2,45 per % droge stof, zorgt er wel voor dat er melkveehouders zijn die overstappen op andere eiwitrijke producten.

Voor aardappelproducten melden handelaren eveneens stabiele prijzen. Het aanbod is nog niet overweldigend. Het aanbod aan stoomschillen vindt ook goed zijn weg richting de varkenshouderij. De prijs voor stoomschillen ligt op € 2,15 per % droge stof (€ 25,80 per ton). Gezien het relatief lage zetmeelgehalte in de maiskuilen, verwachten handelaren dat de vraag de komende tijd wel sterk blijft.

Prognose: stabiele prijzen.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Bussink
Frank Bussink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer