In Memoriam: ondernemer De Bruijne wars van ijdelheid

30-03-2020 | |
Foto: Farm Frites
Foto: Farm Frites

Zo’n 20 jaar geleden zat ondergetekende in een kleine, verder lege wachtkamer op een vliegveld helemaal in het noorden van Polen zomaar ineens tegenover Gerrit de Bruijne. Hij zat op een houten bankje aan de muur te wachten op het vliegtuig naar Nederland. Hij was op bezoek geweest bij zijn landbouwbedrijf en de de fritesfabriek in Lebork (50% Farm Frites en 50% Aviko).

Aan de orde kwam of dit wel de goede of in ieder geval logische ambiance was voor een eigenaar van een van de grootste fritesconcerns in de wereld. Of op dit niveau niet luxer werd gereisd. “Nee”, vond De Bruijne. “Nergens voor nodig.” Om vervolgens omstandig uit de doeken te doen hoe de andere, coöperatieve, eigenaar van Farm Frites Polen dat wel deed. Die vlogen wél eerste klas, echtgenotes mee en dineren en slapen deden ze zeer op stand, zo moest duidelijk zijn.

Nee, De Bruijne was als ondernemer niet zo van de coöperatie, hij moest er niet veel van hebben, niet efficiënt genoeg. De behoorlijk calvinistisch christelijke omgeving, waarin hij opgroeide, maakte hem bovendien wars van ijdelheid. Overigens kon De Bruijne warme persoonlijke relaties onderhouden met coöperatieve bestuurders en directeuren.

Gerrit de Bruijne, oprichter van fritesconcern Farm Frites, is zondag 29 maart na een kort ziekbed op 86-jarige leeftijd overleden. De akkerbouwer uit Oudenhoorn (Z-.H.) staat aan de basis van Farm Frites en daarmee aan de aardappelverwerking in Europa. Na een studiereis naar de VS legde hij eind jaren vijftig op zijn boerderij in Oudenhoorn de kiem voor het huidige Farm Frites. De Bruijne begon in een schuur achter zijn huis, samen met zijn eerste werknemers. Vanaf dat moment werd elke verdiende gulden in de zaak geherinvesteerd om de capaciteit te vergroten, nieuwe technologieën te implementeren en andere bedrijven over te nemen. Farm Frites dateert van 1971 en is inmiddels één van de toonaangevende wereldspelers in de aardappelverwerking met fabrieken in Nederland, België, Polen, Egypte en Argentinië.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen Redacteur


Beheer