Indienen Gecombineerde opgave loopt iets achter

Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Het indienen van de Gecombineerde opgave loopt iets achter richting de deadline van 15 mei.

Enkele dagen voor de deadline had RVO.nl 45.000 Gecombineerde opgaven ontvangen, dat is ongeveer 3.000 minder dan in 2019 op dezelfde datum. Uiterlijk 15 mei moet de opgave zijn ingediend via RVO.nl. In totaal zijn 62.500 uitnodigingen verzonden, meldt een woordvoerder van RVO.nl. De laatste weken zijn altijd veruit de drukste voor de inlevering van de jaarlijkse aanvraag voor diverse subsidies zoals betalingsrechten en de landbouwtelling. Op 11 mei werden bijna 4.000 aanvragen ingediend.

Deadline niet verschoven

De deadline voor indiening is niet verschoven ondanks de coronacrisis. Het blijft dan ook zaak om de opgaaf in ieder geval in te dienen uiterlijk op 15 mei. Dat is van belang voor het aanvragen van subsidies en voor het doorgeven van andere gegevens zoals fosfaattoestand van de percelen om meer fosfaat te mogen gebruiken. En voor het aanvragen van hogere stikstofgebruiksnormen vanwege hogere opbrengsten voor suikerbieten, tarwe, gerst of aardappelen.

Wel is er dit jaar meer tijd om aanvullingen en wijzigingen door te geven zonder dat meteen een korting op subsidies wordt toegepast. Dat kan tot en met 9 juni.

Voorschot aanvragen

Dit jaar is het vanwege de coronacrisis mogelijk om een voorschot aan te vragen voor de bedrijfstoeslag. Dat kan vanaf 18 mei tot en met 15 juni 2020 via RVO.nl. In juli wordt dan € 300 per hectare met een betalingsrecht uitbetaald als voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling. Een van de voorwaarden is dat de uitbetaling van betalingsrechten is aangevraagd voor 15 mei.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer