Industrie: tempo aanleg aardwarmte te laag

19-11-2019 | |
Foto: Ruud Ploeg -
Foto: Ruud Ploeg

Aardwarmteprojecten in Nederland komen nauwelijks tot stand. Nederland blijft achter bij de ambities.

“Als we in het huidige tempo doorgaan, blijft aardwarmte kleinschalig”, zegt Joop Roodenburg; hij is directeur van Huisman, dat boorinstallaties levert voor kilometers diepe putten. Roodenburg doet zijn uitspraak in het Financieele Dagblad.

De ambities rond aardwarmte zijn groot, want die techniek vormt een manier om de CO2-uitstoot terug te brengen. Er is echter onduidelijkheid over wie de kosten draagt. Warmtenetten aanleggen in steden blijkt namelijk zeer ingewikkeld en de overheid is traag in het verlenen van vergunningen.

Masterplan

Warmtewinning met geothermie vormt een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen van het kabinet. Anderhalf jaar geleden werd een Masterplan gelanceerd, onder meer door staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN).

Dat masterplan mikt op 75 installaties voor aardwarmte in 2025. 140.000 huizen moeten dan zijn aangesloten op een warmtenet. Er worden nu echter nog geen woonwijken verwarmd door aardwarmte.

Witte aardwarmtevlekken

Wel is EBN gevorderd met het in kaart brengen van witte vlekken in Nederland waar aardwarmte kan worden gewonnen.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur


Beheer