Doorgaan naar artikel

Infecties op Nederlandse bedrijven door import rundvee

Introductie van vee buiten het bedrijf of zelfs vanuit andere landen kan de gezondheid van de eigen koppel vee in het gedrang brengen. - Foto: Mark Pasveer

Introductie van vee buiten het bedrijf of zelfs vanuit andere landen kan de gezondheid van de eigen koppel vee in het gedrang brengen. - Foto: Mark Pasveer

Er is in het laatste kwartaal van 2019 opnieuw veel aanvoer van rundvee met een lagere status in diverse programma’s. Een groot deel daarvan komt uit geïmporteerde dieren.

Import van vee brengt dierziekten met zich mee. Dat meldt Monitoring Diergezondheid van Royal GD. Zo is er insleep van Streptococcus agalactiae, een bacterie die uierontsteking veroorzaakt, op drie bedrijven vastgesteld.

Streptococcus agalactiae bij drie bedrijven

Aan het eind van 2019 kwamen er bij de Veekijker, de dienst van GD waar dierenartsen meldingen kunnen doorvoeren, meldingen binnen over melkveebedrijven met een bedrijfscelgetal tot boven de 400.000 cellen per milliliter melk. Bij drie bedrijven werd Streptococcus agalactiae (SAG) aangetoond in melkmonsters.

SAG-uitbraken komen in Nederland nog maar sporadisch voor. Een uitbraak kan zorgen voor een sterke toename van het antibioticagebruik en grote economische schade door extra werk en melkderving, zo geeft GD aan. De drie bedrijven hadden melkkoeien aangekocht uit het buitenland en dat leidde hoogstwaarschijnlijk tot insleep van SAG.

Zoönose

Daarnaast meldt de monitoring ook vier tankmelkomslagen voor Leptospirose onder andere door import. Leptospirose is een zoönose die kan overgaan op de mens via diercontact of onvoldoende bereid voedsel. De bestrijding op melkveebedrijven is verplicht, op vleesveebedrijven vrijwillig. Nu heeft 96% van de melkveebedrijven de L. hardjo-vrijstatus. Eind 2018 was dat 98%.

Salmonellose komt minder voor

Salmonellose, ook een zoönose, blijkt juist iets minder voor te komen. Net als Leptospirose is bestrijding op melkveebedrijven verplicht en op vleesveebedrijven vrijwillig. Eind 2019 had 94% van de melkveebedrijven status ‘onverdacht’. In 2018 was dat 92%.

Voor de virusinfecties IBR en BVD, waarvoor ook een verplichte aanpak geldt, lijkt de situatie stabiel. 79% van de melkveebedrijven heeft de status BVD-vrij of BVD-onverdacht. Bij IBR is dat 75%.

Beheer
WP Admin