Informatiecentrum LTO Noord druk met vragen corona

Nicole van de Pas: “Misschien gaat dit nog maanden duren. Dat geeft enorme onzekerheid.” - Foto: Koos Groenewold
Nicole van de Pas: “Misschien gaat dit nog maanden duren. Dat geeft enorme onzekerheid.” - Foto: Koos Groenewold

Medewerkers van het Informatiecentrum van LTO Noord krijgen steeds meer vragen over corona. Nicole van de Pas pakt daar de telefoon op. “Ik kan niet alle problemen oplossen, maar praten over jouw onzekerheid geeft altijd opluchting.”

“Als je het moeilijk hebt door de coronacrisis, schroom niet om te bellen naar ons informatiecentrum”, zegt voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord in ledenblad Nieuwe Oogst. “We zijn er voor elkaar. Juist nu.” Er wordt inderdaad gebeld. Elke dag zijn er meer leden die de telefoon pakken. Bijvoorbeeld siertelers die hun bloemen niet kwijt kunnen bij de veiling. Ze zijn soms ten einde raad. Nicole van de Pas is een van de medewerkers die de bellers te woord staan. Zij luistert, vraagt door, geeft advies.

Stiller op de boerderij

Van de Pas werkt deze weken vanuit huis. Het kantoor van LTO Noord is gesloten. Samen met haar man heeft ze een melkveebedrijf in Overasselt (Gld.). Natuurlijk merkt zij persoonlijk de gevolgen van de pandemie. Hun boerderijterras, dat in andere jaren rond deze tijd opengaat, blijft voorlopig dicht. Het is stiller op de boerderij, adviseurs melden zich per telefoon.

Maar praten over onzekerheden helpt wel

Ze relativeert: “Wij redden ons voorlopig wel. Bij andere ondernemers hakt corona er echt in. Arbeidskrachten uit Polen kunnen de grens niet over. Misschien gaat dit nog maanden duren. Dat geeft enorme onzekerheid. Kunnen de asperges worden gestoken? Wat gaat er met de melkprijs gebeuren? Op zulke vragen kan ik geen antwoord geven. Maar praten over onzekerheden helpt wel.”

Agrarische achtergrond is prettig

Bij het informatiecentrum van LTO Noord werken vijf mensen, ze hebben allemaal een agrarische achtergrond. Van de Pas is opgegroeid op een tuinbouwbedrijf en getrouwd met een melkveehouder. “Ik ken de praktijk. Voor de coronacrisis belden leden met vragen over fosfaat, pacht of stikstof. Ik ken die wereld van huis uit, snap de vragen en kan dus vaak direct antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste instantie. Voor mensen die bellen, is mijn agrarische achtergrond prettig. Ik heb aan een half woord genoeg.”

Steunregelingen doorgronden

Op het moment dat de interviewer belt, is Van de Pas net bezig om de jongste steunregelingen voor ondernemers te doorgronden. Ze wil precies weten hoe de regels in elkaar steken. Wie komt voor financiële steun in aanmerking, wat zijn de precieze randvoorwaarden? “Dat is allemaal best ingewikkeld. Het is mijn taak om uit te leggen wat wel en niet mogelijk is. Zo kan ik iets betekenen voor onze leden. Daar doe ik het voor.”

Het is mijn taak om uit te leggen wat wel en niet mogelijk is

Afgelopen week hebben de banken gemeld soepel om te gaan met betaling van rente en aflossing. Van de Pas kreeg boeren aan de lijn die bij hun bank allerlei moeilijke vragen kregen. “Zulke ervaringen geef ik door aan medewerkers van LTO die contacten hebben met de banken. Aan hen de taak om ervoor te zorgen dat de banken in de praktijk brengen wat ze beloven.”

LTO heeft formulieren gemaakt

Inmiddels heeft LTO formulieren gemaakt om de precieze inkomstenderving en extra kosten in de meest getroffen sectoren (sierteelt en bloementeelt) in kaart te brengen. Dat vooruitlopend op de noodfondsen die door politiek Den Haag zijn beloofd. “We hebben de formulieren zo eenvoudig mogelijk gemaakt, maar we krijgen toch leden aan de lijn die er vragen over hebben. Aan mij de taak om het formulier nader te duiden. Ik leg er de nadruk op dat goede registratie nu belangrijk is. Zo voorkomen we dat ondernemers geld mislopen als de fondsen straks gaan uitkeren.”

Geen invloed op het beleid

Ook leden met een multifunctioneel bedrijf hebben vragen over de precieze regels. Van de Pas: “Moet je bijvoorbeeld mensen die een campingplaats hebben gehuurd en nu afzeggen hun geld terugbetalen? Dat ligt aan de boekingsvoorwaarden. Samen met de vragensteller loop ik de voorwaarden door. Dan is het vervolgens aan de ondernemer of hij zijn eigen voorwaarden strikt of soepel hanteert.”

Sommige bellers zijn boos. Bijvoorbeeld op Den Haag. “Dat snap ik, maar als individuele ondernemer heb je geen invloed op het beleid. Ik probeer het gesprek dan te kantelen. Aan welke knoppen kun je zelf draaien?”

van Cooten
Aart van Cooten Freelance redacteur


Beheer