ING: agrarische productie krimpt komende jaren

13-06 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

ING verwacht dat de productie in de agrarische sector in Nederland de komende jaren krimpt. Het kabinet stuurt aan op inkrimping van de veestapel. Daarnaast zetten de hoge energieprijzen de marges en het aanbod in de glastuinbouw en de veehouderij onder druk. In de legpluimveehouderij wordt de productie nog eens extra gedrukt door de vogelgriep.

ING berekent dat de productie in de agrarische sector de afgelopen twee coronajaren minimaal is gegroeid met 0,1% in 2020 en 0,5% in 2021. Voor 2022 verwacht ING een productiedaling van 1,5%, schrijven ING-analisten in een rapport over de agrarische sector. “In het eerste kwartaal daalde het productievolume met bijna 2% ten opzichte van een jaar geleden, na ook in het vierde kwartaal van 2021 al te zijn gedaald. Het perspectief voor de rest van het jaar is bovendien ongunstig. Het kabinet stuurt aan op inkrimping van de veestapel. Daar zijn de hoge energieprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne bijgekomen, die de marges en het aanbod in de glastuinbouw en de veehouderij onder druk zetten. In de legpluimveehouderij zorgt bovendien de vogelgriep voor productie-uitval.”

Toename aantal stoppers

De krimp van de veestapel wordt pas voelbaar in 2024, verwacht Henk van den Brink, sectoreconoom Agri & Trade bij ING Research. “Als de vergoeding hoog genoeg is en de vrijwilligheid blijft, zal er een opleving van het aantal stoppers komen. Door inspraakprocedures zal sowieso pas halverwege 2024 de impact in de markt voelbaar zijn. Gebruik van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties zal voor varkens- en pluimveehouders waarschijnlijk 100% zijn, maar voor melkveehouders valt dat te betwijfelen. Hun toekomstperspectief lijkt beter dan dat in de intensieve veehouderij.”

Minister Van der Wal heeft de stikstofplannen van het kabinet bekendgemaakt. Het kabinet wil snelheid, constateert ING. “Waar het kabinet een snelle revolutie wil, prefereren boeren een evolutionair proces: de geleidelijke weg. Boeren hebben de afgelopen decennia al tientallen procenten stikstofreductie weten te realiseren. De boeren die willen blijven boeren, missen toekomstperspectief nu het kabinet veel meer heeft gereserveerd voor saneren dan voor innoveren.”

Duurzame voedselketen

Landbouwminister Henk Staghouwer beschreef eind vorige week in een Kamerbrief de vooruitzichten voor de agrarische sector. Dat baart de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) zorgen. “Een goede positie van alle schakels in de keten en een eerlijk verdienmodel zijn belangrijk voor een duurzame voedselketen. Dat geldt voor de primaire sector, de verwerkers en de supermarkten. De FNLI staat voor een agrifoodsector waarbij het verdienvermogen van alle ketenpartijen en toegevoegde waarde in gezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand gaan.”

Alle ondernemers in de voedingsketen hebben een reëel verdienmodel nodig, schrijft de FNLI. “Wij willen met het ministerie blijven werken aan een duurzame keten gericht op waardecreatie die recht doet aan de belangen van alle partijen.”

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer over


Beheer