ING: Landbouw blijft groeien, maar in trager tempo

04-03 | |
Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

De landbouwsector blijft groeien, maar in 2021 zal het groeitempo nog lager komen te liggen.

Dat verwacht het Economisch Bureau van ING. De economische groei van de sector zal uitkomen op 0,5% in 2021, tegenover ruim 1% in de afgelopen twee jaar. In 2020 groeide de agrarische productie met 1,2% in volume. De bepalende factoren voor het komende jaar zijn de prijsdruk en de productiebeperkingen die voort zullen vloeien uit het stikstofbeleid.

Minder vraag

Volgens ING heeft de coronacrisis gezorgd voor een mindere vraag van de landbouwsector, met lagere prijzen tot gevolg. Dat zagen we afgelopen jaar bijvoorbeeld bij telers van fritesaardappelen, glasgroente en bij andere producenten die normaliter vooral afzetten naar horeca. Tegelijk zetten supermarkten afgelopen jaar 18% meer paprika en 12% meer tomaat af. Dit soort stijging in supermarktverkoop biedt echter voor telers voor de horeca geen soelaas, vanwege vaste leverancierscontracten met supers. De productiewaarde daalde vorig jaar met 4%. Volgens ING is prijsherstel dit jaar haalbaar, maar van een sterk herstel zal geen sprake zijn, is de verwachting.

Meer kosten voor boeren

Bij melkveehouders speelde naast een daling van de melkprijs ook mee dat boeren meer kosten hadden in 2020. Dat geldt ook voor pluimvee- en varkenshouders, wat marges bij de primaire producent onder druk zet. Voor varkenshouders speelt naast de onzekerheid rond de coronacrisis mee dat ook niet duidelijk is hoe de Afrikaanse varkenspest zich ontwikkelt. Vorig jaar waren het de ‘varkensfiles’ bij de slachthuizen die zorgden voor minder productie. Het komende jaar is dat geen probleem meer, maar de goed gevulde koelhuizen zorgen wel voor mindere prijzen. ING kan nog niet zeggen of de eerder genoemde krimp van de varkensstapel met 7% uit de warme sanering, het aankomende jaar ook werkelijkheid wordt.

Impact stikstofbeleid

Dit jaar blijft de onzekerheid over de impact van het stikstofbeleid groot, aldus ING. Dat zal vooral in de intensieve veehouderij te merken zijn. De komende jaren ligt er een behoorlijke opgave op het gebied van woningbouw en de energietransitie met de plaatsing van zonnepanelen en de realisatie van windmolenparken. Ook is er meer ruimte voor natuur nodig en neemt de roep om kringlooplandbouw verder toe. Deze strijd om de letterlijke ruimte en de stikstofruimte zal ervoor zorgen dat de sector ‘uitdagende’ jaren tegemoet gaat, aldus ING.

Medeauteur: Lydia van Rooijen

ANP Algemeen Nederlands Persbureau

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.