ING: Nederlandse landbouw krimpt 3% door Covid-19

De productie in de Nederlandse landbouw krimpt dit jaar met 3% ten gevolge van de coronacrisis.

Dat verwachten economen van de ING, die eerder aangaven dat de agrarische sector minder hard geraakt wordt dan andere sectoren. Volgend jaar verwachten de economen weer 1% groei. De crisis pakt voor iedere sector wel verschillend uit. Zo lijden melkveehouders onder lage melkprijzen, terwijl de export van sierteelt volgens de bank snel is hersteld. Een groter probleem dat met name in de veehouderij speelt, is de grote bezorgdheid over het stikstofbeleid. Terug naar het oude normaal lijkt voor hen geen optie, maar verduurzamen vraagt veel creativiteit en flexibiliteit, zowel van boeren als van beleidsmakers, is de conclusie van het ING Economisch Bureau in haar vooruitzicht voor de agrarische sector.

Minder vraag naar zuivel

Onder veehouders zijn vooral melkveehouders getroffen door de coronacrisis. Doordat de vraag naar zuivel vanuit de horeca en cateraars wegviel, hadden ze de afgelopen zes maanden te maken met aanzienlijk lagere prijzen dan het gemiddelde van de voorbije jaren. In combinatie met duurder voer zorgde dit tot voor 20% minder rendement tot en met mei. De uitwerking van dreigende handelsconflicten houdt de melkprijzen volgens ING nog langer laag. Onzekerheid in het stikstofdossier voert de bezorgdheid onder boeren verder op.

Minder varkens naar China

Varkenshouders hadden ook te maken met grote tegenslag, onder andere doordat de Chinese afzetmarkt op slot ging voor Duitse en Nederlandse slachterijen waar corona was uitgebroken. Boeren konden hierdoor hun biggen niet kwijt. Voor varkenshouders verwacht ING wel weer snel stijgende prijzen, omdat China deels weer open gaat en de vraag naar varkensvlees daar groot is.

Dieptepunt in afzet kippenvlees

Ook de pluimveehouderij wordt geraakt door tegenvallende afzetkanalen. Waar vleeskuikenhouders in het eerste kwartaal van 2020 nog 20% meer rendement draaiden, viel de afzet in het tweede kwartaal grotendeels weg en zijn de laagste prijzen in tien jaar tijd genoteerd. De vraag naar kip heeft weliswaar minder te lijden van de coronacrisis dan andere vleessoorten, maar de invoer van goedkoop vlees uit vooral Oost-Europa zorgt voor aanhoudende druk op de rendementen. Vanwege de pluimveerechten en het stikstofbeleid is binnenlandse productiegroei bovendien nauwelijks mogelijk.

Vooral aardappelsector geraakt

Ook akkerbouwers hadden veel last van gesloten restaurants, waardoor onder andere veel geoogste fritesaardappelen niet konden worden verkocht. Doordat eetgelegenheden nog altijd minder gasten kunnen verwelkomen, blijft de vraag ook de komende tijd nog laag vanuit de horeca verwacht de ING. De afzet van uien bleef beter overeind door een blijvende vraag wereldwijd.

In de glastuinbouw zijn de gevolgen voor de groenten- en fruitsector beperkt gebleven, aldus ING. Dat kwam mede doordat de lockdown mensen ertoe aanzette vaker zelf te koken en bewuster te gaan eten. De sierteelt zette een opmerkelijk herstel in nadat de grenzen weer opengingen voor export. ING plaatst daar wel een kanttekening bij, want als de economische crisis uitmondt in hogere werkloosheid zullen minder mensen zich de luxe van een bloem of plant kunnen permitteren.

Mede-auteur: Stefan Essink

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.