Doorgaan naar artikel

Ingrijpen op markt biologische landbouw lijkt brug te ver

Met meer biologische landbouw kan de overheid het stikstofprobleem niet oplossen, maar dat bio een deel van de oplossing kan zijn, is evident. Toch komt Den Haag nog niet echt in beweging.

Volgens Eko Holland-voorzitter René Cruijsen zouden supermarkten gedwongen minder marge moeten maken op ‘groene’ producten om op deze manier de verkoop van biologische producten te stimuleren. – Foto: ANP premium

Volgens Eko Holland-voorzitter René Cruijsen zouden supermarkten gedwongen minder marge moeten maken op ‘groene’ producten om op deze manier de verkoop van biologische producten te stimuleren. – Foto: ANP

Met meer biologische landbouw kan de overheid het stikstofprobleem niet oplossen, maar dat bio een deel van de oplossing kan zijn, is evident. Toch komt Den Haag nog niet echt in beweging.

Biologische, natuurinclusieve en grondgebonden landbouw als één van de antwoorden op het stikstofprobleem. Eko Holland-voorzitter René Cruijsen gelooft er heilig in, zo liet hij onlangs in een interview met Food & Agribusiness weten. Hij wijst op een Quickscan door Wageningen UR waaruit blijkt dat de ammoniakemissies op grotere biologische melkveebedrijven lager liggen dan de emissies op vergelijkbare gangbare melkveebedrijven.

Met meer biologische landbouw kan de overheid het stikstofprobleem niet oplossen, maar dat bio een deel van de oplossing kan zijn, is evident. Toch komt Den Haag nog niet echt in beweging. Onder druk van Brussel komt er wel een actieplan om de biologische landbouw te stimuleren. Publicatie van het plan is echter al een aantal keer uitgesteld.

Supermarkten zouden gedwongen minder marge moeten maken op ‘groene’ producten

Cruijsen vraagt de overheid om marktingrijpen. Supermarkten zouden gedwongen minder marge moeten maken op ‘groene’ producten – en meer marge op ‘normale’ producten – om op deze manier de verkoop van biologische producten te stimuleren. De hogere prijs van biologische producten is immers tot op heden een belangrijke reden voor consumenten om bio links te laten liggen. Leg vervolgens aan de klanten uit waarom ze voor ‘groene’ producten moeten kiezen en de vraag zal als vanzelf toenemen, zo is de gedachte.

Veel melkveehouders willen best omschakelen naar een biologische of natuurinclusieve bedrijfsvoering, maar niet zonder een goed verdienmodel. Het voorstel van Cruijsen is een voorbeeld van hoe je door marktingrijpen een verdienmodel kunt creëren. Zonder een dergelijk plan is het een illusie te denken dat de biologische sector als vanzelf fors gaat groeien. Gezien de huidige economische tegenwind is er voor een grote groep potentiële omschakelaars simpelweg geen markt. Tegelijk is bekend dat de overheid niet staat te springen om in te grijpen op de markt. Ook voor wat betreft het actieplan biologisch lijkt marktingrijpen een brug te ver.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin