Doorgaan naar artikel

Inkrimping veehouderij op Europese agenda

Foto: EPA

Foto: EPA

De inkrimping van de veestapel staat op de Europese agenda.

Een studie in opdracht van het Europees Parlement geeft aan dat de Europese beleidsdoelstellingen niet kunnen worden gehaald zonder een vermindering van het aantal dieren in de veehouderij en een lagere sitkstofuitstoot. De studie is gemaakt door het Franse instituut voor landbouw, voedsel en milieu (INRAE) en in november opgeleverd aan het Europees Parlement.

Uitstoot van broeikasgassen

De onderzoekers constateren dat de trend van verbeterde productiviteit er lange tijd toe heeft geleid dat de uitstoot van broeikasgassen maar niet toenam. Maar die trend is de laatste jaren omgekeerd, aldus de onderzoekers. “De meest recente gegevens laten zien dat een duidelijke vermindering van de broeikasgasemissie in 2030 door de landbouw niet mogelijk is zonder substantiële veranderingen, waaronder minder stikstofbemesting en een vermindering van het aantal landbouwhuisdieren.” Tijdens het debat in het Europees Parlement over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, eerder deze maand, werd door verschillende Europarlementariërs verwezen naar het onderzoeksrapport.

Dwingende maatregelen

Volgens de Franse studie moeten veel meer dwingende maatregelen via het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden genomen om de doelstellingen van de boer-tot-bordstrategie en de biodiversiteitsstrategie te realiseren. Europees commissaris Frans Timmermans heeft zich eerder al in soortgelijke bewoordingen uitgelaten aan het begin van de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de raad van landbouwministers over de invulling van het nieuwe GLB.

Niet beperkt tot primaire producent

De Franse onderzoekers zeggen dat het beleid de gehele voedselketen moet omvatten en niet beperkt moet blijven tot de primaire producent. Een van de elementen waar de onderzoekers de nadruk op leggen, is de versterking van de kringloop in de landbouw en het verminderen van de input van chemicaliën van buiten de landbouw. Op die manier kan een landbouw-ecologisch systeem worden opgezet dat de ecologische voetafdruk van de landbouw aanzienlijk vermindert, aldus de onderzoekers.

Financiële prikkels

Om het beleid te veranderen, zal de (Europese) overheid moeten werken met financiële prikkels (subsidies en belastingen) om veranderingen in productiesystemen te stimuleren en de hogere productiekosten te compenseren. Die financiële prikkels zijn een voorwaarde om verandering te bewerkstelligen, zeggen de onderzoekers.

Beheer
WP Admin