Innovatie is niet het hele verhaal

van Bruchem
Cees van Bruchem Landbouweconoom
Foto: Twan Wiermans
Foto: Twan Wiermans

In zijn ‘kerstinterview’ in Boerderij stelde professor Rudy Rabbinge dat innovatie de sleutel is voor de oplossing van het stikstofprobleem in de melkveehouderij.

Hij wees daarbij op de gang van zaken in de glastuinbouw, waar dankzij innovatie de milieuproblemen aardig onder de knie zijn, terwijl de sector veel meer concurrerend is geworden.

Het hele verhaal voor de glastuinbouw

Voor wat dat laatste betreft: (technische) innovatie is in ieder geval niet het hele verhaal voor de glastuinbouw. Daar is ook heel wat gedaan aan herstructurering en verbetering van de afzet(organisatie). In de eerste tien jaar van de eeuw verkeerde deze sector in zwaar weer; zo werd stevig ingeteerd op de reserves.

De inkomens in deze sector bereikten rond 2015 dan ook een recordniveau

Daarna is, met steun van overheden, enorm gesaneerd: tussen 2005 en 2018 verminderde het aantal bedrijven met meer dan 60% en de oppervlakte glas met zo’n 15%, terwijl de gemiddelde bedrijfsoppervlakte ruimschoots verdubbelde. Van 1990 tot 2005 groeide de totale productie nog met ruim 35%, maar daarna bleef ze ongeveer gelijk. Daardoor zijn vraag en aanbod beter in evenwicht gekomen en dat is gunstig voor de prijsvorming. De inkomens in deze sector bereikten rond 2015 dan ook een recordniveau. Terzijde: mede gelet op de uitbreiding van het glasareaal met ruim 15% in de laatste twee jaar, is de vraag of dat zo blijft.

Omvang veestapel

Al met al levert de gang van zaken in de glastuinbouw geen overtuigende argumenten om bij de problemen van de melkveehouderij alles te verwachten van innovatie, al kan die natuurlijk wel bijdragen aan een vermindering van stikstofproblemen, etc. Hoewel: WUR-professor Wim de Vries, evenals Rabbinge lid van de Commissie-Remkes, stelde in een interview in oktober dat technische maatregelen daarvoor onvoldoende zijn, maar dat we ook kritisch moeten kijken naar de omvang van de veestapel.

Rekening houden met allerlei aspecten

Bovendien spelen rond de Nederlandse melkveehouderij meer vraagstukken, zoals de zwakker wordende concurrentiepositie in het algemeen en maatschappelijke wensen op het gebied van grondgebondenheid, welzijn koeien, landschapskwaliteit, biodiversiteit en weidegang. Daarom is een aanpak nodig die rekening houdt met allerlei aspecten. Innovatie draagt daaraan bij, maar vormt niet de oplossing voor alle problemen en moet geen doel op zich worden.

van Bruchem
Cees van Bruchem Landbouweconoom

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.