Innovatie is nodig bij verduurzaming

20-09 | |
Braakman
Jan Braakman Redacteur
Zaai- en schoffelrobot die werkt op zonne-energie. - Foto: Peter Roek
Zaai- en schoffelrobot die werkt op zonne-energie. - Foto: Peter Roek

Innovatie is en blijft nodig. De Nederlandse innovatieve voedselsector kan daar aan bijdragen.

In 2015, inmiddels zeven jaar geleden, beloofde de wereld zichzelf om in 2030 op zeventien grote onderwerpen belangrijke duurzame stappen te zetten.

De doelen (zoals armoede wereld uit, einde aan honger, gelijke rechten, aanpak klimaatverandering, bescherming van de biodiversiteit) hebben halverwege het tijdpad naar 2030 niets verloren aan actualiteit of noodzaak.

Volgende week worden de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling ook in Nederland extra onder de aandacht gebracht. Maandag werd in New York in het gebouw van de Verenigde Naties nog eens op een rij gezet hoe ver we eigenlijk staan met de uitvoering van de plannen.

Ja, er wordt vooruitgang geboekt, maar nee, het is nog niet genoeg. Het aantal mensen dat het moet doen met minder dan ruim anderhalve euro per dag is wereldwijd dan misschien iets teruggelopen (van iets meer dan 10% naar ongeveer 8%), daarmee zijn we nog verre van halverwege het doel dat de wereldgemeenschap voor ogen staat. Een op de vijf kinderen onder de vijf is ondervoed.

Bill Gates – wereldfilantroop als het gaat om bij voorbeeld het beschikbaar stellen van geld voor de ontwikkeling van vaccins – luidt ondertussen de noodklok. “Na zeven jaar is de wereld goed op weg om bijna geen van de doelen te halen”, is de conclusie van Gates.

Dat zou je somber van kunnen worden. Maar je kunt ook rekenen op het menselijk vernuft. Gates wijst op het succes dat in het verleden is geboekt bij de bestrijding van aids. En hij wijst op andere innovaties die de mensheid kunnen helpen, zoals de veredeling van klimaatbestendige gewassen en het beschikbaar houden van uitgangsmateriaal voor iedereen. Innovatie is en blijft nodig – niet per se om de landbouw in Nederland naar een hoger plan te helpen, maar wel in gebieden de bevolkingsgroei in de komende decennia fors zal zijn. En daar kan de Nederlandse innovatieve voedselsector aan bijdragen.Beheer