Insecten herstelplan: reduceer middelen en kunstmest

Reductie van gebruik van middelen en kunstmest moeten insectenpopulatie wereldwijd helpen herstellen.

Chemische (gewas)beschermingsmiddelen en (kunst)meststoffen in de landbouw moeten flink gereduceerd worden. Ook moet intensieve landbouw plaats maken voor extensieve landbouw, met meer oog en ruimte voor natuurlijke- en ecologische processen. Bovendien moeten de leefgebieden voor insecten flink gestimuleerd worden. Versnippering is taboe.

Stappenplan

Dat bepleit een internationaal team van 70 wetenschappers uit 21 landen in het zogenoemde reddingsplan (samengevat in een ‘roadmap‘), bedoeld om de achteruitgang van insecten wereldwijd te stoppen. Het stappenplan – onderdeel van een artikel dat recent verscheen in wetenschappelijk tijdschrift Nature Ecology & Evolution – beschrijft maatregelen en mogelijke oplossingen voor de korte-, middellange- en lange termijn.

Per direct: gebruik middelen en kunstmest reduceren

De reductie van het gebruik van chemische middelen en meststoffen in de landbouw kan meteen van start gaan – zonder eerst op nieuwe kennis te wachten – als het aan de wetenschappers ligt. Ecologische alternatieven moeten deze vervangen. Daarnaast pleiten de wetenschappers voor ingrepen tegen verlies en fragmentatie van leefgebieden, en voor reducties van de uitstoot van broeikasgassen in de strijd tegen klimaatverandering. Ook is het hard nodig om prioriteiten te stellen: welke soorten, gebieden en problemen verdienen de meeste aandacht?

Stressfactoren

Op de middellange termijn zijn er experimenten nodig om duidelijk te krijgen welke stressfactoren wat precies veroorzaken. En om de kennis in gebieden te vergroten, waar tot nu toe weinig tot niets van bekend is. “Ook kunnen gerichte zoektochten in collecties van musea bijvoorbeeld belangrijke gaten in onze kennis oplossen, zoals over de biodiversiteit van insecten in het verleden”, aldus NIOO-KNAW-hoogleraar Jeff Harvey.

Identieke methode wereldwijd

Langetermijnacties bevatten publiek-private samenwerking en het creëren van financieringsmogelijkheden om herstel en inrichting van leefgebied voor insecten te regelen. Gecombineerd met een internationaal monitoringsprogramma waarbij mensen allemaal dezelfde methode gebruiken voor een langere tijd. “Op die manier kunnen we eindelijk goed vergelijken hoe het met de insecten wereldwijd gaat”, zegt Harvey.

Nut van insecten

De wetenschappers benadrukken dat insecten van vitaal belang zijn voor veel natuursysteemdiensten, waarvan sommige onmisbaar zijn voor de voedselproductie en de veiligheid. Zo spelen insecten niet alleen een belangrijke rol als bestuiver, maar ook in de strijd tegen ziekten.

De bewijzen nemen toe dat insectensoorten te lijden hebben van verschillende soorten stress door menselijk handelen: het verlies en versnippering van leefgebied, vervuiling, invasieve exoten, klimaatverandering en overmatig oogsten. “Als wetenschappers willen we alle kennis beschikbaar stellen, zodat dit samen met beheerders, beleidsmakers, agrariërs en alle andere betrokkenen in actie kan worden omgezet”, aldus Harvey.

Concreter dan de ‘roadmap’ wordt het echter niet. Het plan bevat een bundeling van kennis van tientallen wetenschappers, met werkrichtingen en mogelijke oplossingen. Of en hoe de kennis vertaald gaat worden in de praktijk, is onzeker en erg afhankelijk van (nationaal) beleid.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.