Insectensector komt met ontwikkelplan

09-10-2020 | |
(C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Dennis Wisse
(C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Dennis Wisse

De Nederlandse insectenkweeksector heeft een plan opgesteld dat de ontwikkeling van de sector verder moet helpen.

In het plan staan doelen die de insectenketen moeten versterken en toekomstbestendig maken. Venik (Verenigde Nederlandse Insectenkwekers) en Wageningen UR stelden het plan op.

De insectensector in Nederland ontwikkelt zich snel, maar kent nu weinig organisatie en collectiviteit. Voor een goede ontwikkeling van de insectensector is organisatie op in ieder geval producentenniveau, maar ook op ketenniveau nodig, zo staat in het rapport. Een sectororganisatie, die nog ingericht moet worden, moet namens de producenten en andere aangesloten leden overleg met overheden, ngo’s en andere partijen gaan voeren. Zo’n organisatie moet daarnaast zorgen voor transparantie in de keten. Een concreet doel dat de sector dan ook in het plan beschrijft, is het organiseren van een samenwerkingsverband in de insectensector. In 2021 wordt daarom een algemeen verbindend verklaring aangevraagd en/of een producentenorganisatie of brancheorganisatie opgericht.

Borgen van voedselveiligheid

Ondanks dat insectenkweek al veel jaren plaatsvindt zonder incidenten op het gebied van voedselveiligheid en veterinair gebied, is er nog veel onbekend, ook over de verwerking van insecten. Daarom wil de sector protocollen opstellen die voedselveiligheid borgen en voedselveiligheidsrisico’s in kaart brengen bij gebruik van substraten waarin dierlijke eiwitten kunnen voorkomen.

Op dit moment mogen insecten nog niet gebruikt worden als ingrediënt in veevoeders, tenzij ze levend zijn. Ook zijn verschillende substraten om insecten op te kweken niet toegestaan. De sector heeft als doel om insecten voor voornoemd doel en gekweekt op voornoemde substraten wel toegelaten te krijgen. Daarvoor moet ondersteunend onderzoek gedaan worden dat de aanpassing van de regelgeving onderbouwt.

Ook moet er meer informatie komen over de ethische aspecten van insectenkweek, onder andere op het gebied van welzijn en intrinsieke waarde van insecten.

Opleiding en training

Daarnaast ziet Venik dat er veel vraag is naar insectenproducten en tegelijkertijd interesse onder (voormalig) veehouders om over te schakelen naar insectenkweek. Onderwijs en training zijn daarvoor belangrijk aspecten. De sector wil dan ook scholingsmogelijkheden in de insectenproductie realiseren.

Kloosterman
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.