Insleeproutes vogelgriep nader onderzocht

19-02-2020 | |
Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

De mogelijke insleeproutes van vogelgriep worden nader onderzocht. Dat laat Armin Elbers, epidemoloog en onderzoeker van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), weten.

Elbers is projectleider van de zogenoemde publiek-private samenwerking (PPS) die onlangs is goedgekeurd. “Het onderzoek staat in de startblokken. Het projectplan ligt klaar, maar voor ons praktijkonderzoek moeten we nog pluimveebedrijven gaan selecteren en benaderen”, zo zegt hij.

Gezamenlijk onderzoek naar insleeptroutes vogelgriep

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), de Faculteit Diergeneeskunde en Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, Sovon Vogelonderzoek Nederland en (WBVR) trekken gezamenlijk op bij het onderzoek.

Het nieuwe onderzoek naar mogelijke insleeproutes van vogelgriep verloopt langs twee verschillende lijnen.

  • Het identificeren van zwakke punten in de hygiënische verdedigingswal van verschillende soorten pluimveebedrijven en toetsen van de effectiviteit van verschillende verbetermaatregelen.
  • Een wetenschappelijk gefundeerde schatting (risicoanalyse) van de relatieve vermindering van het risico op virus-introductie door het gebruik van windbreekgaas bij luchtinlaatopeningen van pluimveestallen.

Het onderzoek wordt in de periode februari 2020 tot februari 2022 uitgevoerd en maakt onderdeel uit van de Roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’, initiatief van Stichting Avined, ministerie van LNV en de Dierenbescherming. Het onderzoek wordt gefinancierd door de pluimveesector (via de onderzoeksbijdrage) en het ministerie van LNV. Elbers geeft aan dat de resultaten van het nieuwe onderzoek nog zeker twee jaar op zich laten wachten.

Effect van laserapparatuur

WBVR is deze winter een onderzoek gestart naar het effect van laserapparatuur als middel om wilde (water)vogels te weren uit de kippenuitloop. Dit is een vervolg op een eerder onderzoek naar het bezoek van wilde vogels aan de uitloop van een legbedrijf in een ‘vogelgriep-hotspotgebied’. Elbers verwacht in de loop van volgend jaar de resultaten te presenteren.

Poelsma
Bouke Poelsma Freelance redacteur
Meer over


Beheer