Skip to content

Inspectie SZW: meer inzet op sectoren als tuinbouw

Updated on:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Foto: ANP - Foto: Sem van der Wal

Foto: ANP

Inspectie SZW streeft ernaar de inzet te verdubbelen. Daarmee bevestigt de dienst de focus op sectoren als tuinbouw.

Dat blijkt uit het Jaarplan 2020 van de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na de politieke aandacht over mogelijke arbeidsuitbuiting en mediaberichten eerder dit jaar, breidt de dienst de capaciteit uit tot 2023. De focus komt op bouw en infrastructuur, transport en logistiek, uitzendbureaus en agrarisch en groen. Zo wil de Inspectie SZW malafide uitzendbureaus ook na een faillissement blijven achtervolgen.

De verdubbelde inzet komt niet alleen op deze sectoren te rusten. De Inspectie SZW laat in het jaarplan weten zich ook op twee nieuwe sectoren te willen richten in 2020. Welke dat zijn, blijft onbekend.

Veilig werken in paddenstoelenteelt

Opvallend is dat de inspectie nergens het woord glastuinbouw gebruikt. In voorgaande jaren kwam glastuinbouw als gericht aandachtsgebied voor eerlijk en veilig werken aan bod. In het jaarplan 2020 benoemt de inspectie wel de paddenstoelenteelt, waar veilig werken in beeld komt. De fruitteelt wordt met name genoemd in een zelfinspectieproject voor eerlijk werken. Telers kunnen zich zo laten informeren over regels voor bijvoorbeeld stukloon.

In het jaarplan 2020 beschrijft de inspectie verder projecten voor meer internationale samenwerking en data. Dat moet gerichter toezicht mogelijk maken.

Toezichtstaken erbij

De Inspectie SZW krijgt er taken bij in 2020. Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag in de Wet arbeidsmarkt in balans. De inspectie voorziet dat het aantal verzoeken stijgt om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar cao-naleving. Ook moet de inspectie gaan toezien op het minimumtarief voor zzp’ers van €16.

Daarnaast wordt medio 2020 naar verwachting de meldplicht ingevoerd uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU). Ook hier ziet de Inspectie SZW toe op de meldplicht.

Snel delen

jeroen verheul
Jeroen Verheul

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin