Inspectie SZW richt vizier in 2021 extra op landbouwsector

Het ontstaan van beroepsziekten zoals klachten aan het bewegingsapparaat, long- en huidaandoeningen moet in 2021 teruggedrongen worden. - Foto: Canva
Het ontstaan van beroepsziekten zoals klachten aan het bewegingsapparaat, long- en huidaandoeningen moet in 2021 teruggedrongen worden. - Foto: Canva

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) streeft er in 2021 naar dat de agrarische sector de wetgeving op het gebied van eerlijk werk beter gaat uitvoeren.

Ook wil SZW de norm dat uitbuiting onacceptabel is, versterken in de sector. Daarnaast moet het ontstaan van beroepsziekten zoals klachten aan het bewegingsapparaat, long- en huidaandoeningen in 2021 teruggedrongen worden. Dat valt onder andere te lezen in het jaarplan voor 2021 van de Inspectie SZW.

Dat onder andere de focus op de agrarische sector ligt, heeft te maken met de bovengemiddelde aanwezigheid van arbeidsmigranten. De positie van arbeidsmigranten blijkt volgens SZW zorgwekkend.

Stapeling van arbeidsrisico’s bij laagbetaald werk

“Hoe 2021 eruit gaat zien is in veel opzichten onbekend. Wat we wel weten, is dat het coronavirus ingrijpende gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Het heeft ontwikkelingen zichtbaarder gemaakt, die ons eigenlijk al bekend waren, maar waarvan we als maatschappij nog konden wegkijken. Vooral bij werkenden die laagbetaald werk verrichten op flexibele basis, zien we een stapeling van arbeidsrisico’s”, aldus Marc Kuipers, inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Een groep die daarbij extra opvalt zijn de arbeidsmigranten. Los van nieuwe ontwikkelingen houden we onverminderd aandacht voor risico’s zoals de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werkdruk en arbeidsdiscriminatie, arbeidsongevallen, druk op eerlijk werk.”

Lees ook: Kabinet wil betere huisvesting arbeidsmigranten

Onveilige machines en gevaarlijke stoffen

Onderbetaling, illegale tewerkstelling en overschrijding van de arbeidstijden zijn omstandigheden die de Inspectie SZW naar eigen zeggen regelmatig tegenkomt. Daarnaast worden relatief veel werknemers blootgesteld aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s zoals het gebruik van onveilige machines, fysieke overbelasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en dierlijke stof, staat in het jaarplan.

De Inspectie SZW focust in 2021 op eerlijk werk in een aantal prioritaire deelsectoren, in het bijzonder de glastuinbouw en open teelt, ook omdat daar veel arbeidsmigranten werken. Daarnaast draagt blijvende focus op arbeidsveiligheid bij aan de door de sector zelf gestelde ambitie van ‘zero accidents’, aldus de inspectie.
Met het ontwikkelen van een duidelijke, breed gedragen norm voor blootstelling aan dierlijk stof wil de Inspectie SZW eraan bijdragen dat beroepslongaandoeningen in de gehele varkenshouderij worden teruggedrongen. Ook het onderwerp mestgassen staat hoog op de agenda.

De invloed van keurmerken

Verder wordt in 2021 onderzocht of het gebruik van keurmerken op basis van certificering en auditing daadwerkelijk bijdraagt aan eerlijk en veilig werk in de agrarische sector. Ook wordt een pilot gestart over het horen van getuigen – vaak buitenlandse werknemers met een kwetsbare positie. Uit eerder onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat dergelijke werknemers zelden een verklaring durven af te leggen. De aanbevelingen uit dat onderzoek worden in 2021 in de praktijk getest.

Beukema
Eric Beukema RedacteurBeheer