Inspelen op de beleving van de consument

Heijdra
Anita Heijdra Vleesveehouder
Zo'n 300 boeren hebben zondagavond het terrein rond het distributiecentrum van Aldi in Groenlo bezet. Foto: ANP - Vincent Jannink
Zo'n 300 boeren hebben zondagavond het terrein rond het distributiecentrum van Aldi in Groenlo bezet. Foto: ANP - Vincent Jannink

Je leeft je eigen waarheid, las ik laatst. Dat is een waarheid als een koe. Hoe je gebeurtenissen beleeft, hangt van heel veel factoren af.

Volgens de Dikke van Dale betekent beleving de manier waarop je iets ervaart of interpreteert. Een en dezelfde gebeurtenis kan door verschillende mensen anders worden ervaren of geïnterpreteerd. Op de beleving van de landbouwsector is dat ook absoluut van toepassing. Neem de eiwitwaanzin. De bestuurders van ons landbouwlandje (niet alleen minister Schouten, zoals dat door sommigen wordt beleefd), willen melkveehouders verbieden om koeien de hoeveelheid eiwitten te voeren die koeien nodig hebben.

Goochelen met stikstofcijfertjes

De huidige hoeveelheid eiwit in het rantsoen is gebaseerd op zorgvuldig berekend voeradvies en nauwkeurig afgestemd op een combinatie van de gezondheid van de koe. Ook de dierenarts en de melkveehouders letten erop of de koe zich bij dit rantsoen lekker voelt. Toch hebben ambtenaren en anderen die goochelen met stikstofcijfertjes bedacht dat Nederlandse koeien op dieet moeten. In mijn beleving gaan ze daarmee niet alleen op de stoel van de boer zitten, maar komen ze ook aan het welzijn en de gezondheid van de dieren.

Acties konden niet uitblijven. Echter, de communicatie over de reden waarom boeren weer met hun trekkers de weg op gingen, liet – in mijn beleving – zwaar te wensen over. De regie is weggevallen doordat de samenwerking tussen de regisseurs van de 1 oktober-acties is mislukt. Eeuwig zonde! Want in de kern hebben we allemaal hetzelfde doel.

Wat we wel kunnen doen, is inspelen op de beleving van burgers

In de beleving van veel burgers moeten boeren ophouden met zeuren, want er is toch een stikstofcrisis. Dat er alleen op papier een onbalans gecalculeerd wordt tussen de berekende stikstofuitstoot en de normen die Nederland zichzelf heeft opgelegd, valt moeilijk uit te leggen. Wat we wel kunnen doen, is inspelen op de beleving van burgers. Bijvoorbeeld door hen bewust te maken van de meerwaarde van Nederlands voedsel.

Kiezen voor lokaal

En te schetsen wat het betekent als we afhankelijk worden van geïmporteerd voedsel. En dat dit het directe gevolg is van het landbouwbeleid. Dat ze nu vaak kiezen voor lokaal, maar dat dit straks geen vrije keuze meer is, omdat het bestaansrecht van het boertje-om-de-hoek is afgepakt. Het is belangrijk dat we dit visueel maken en inspelen op de beleving van burger en consument. Daarbij moeten we ons realiseren dat de burger kiest in het stemhokje en de consument in de winkel.
Beheer