Skip to content

Integrale verduurzaming van zuivel EU is complex

De Europese zuivel verduurzamen is niet simpel. Het IEEP komt met visie op de EU-melkveehouderij.

Updated on:
Zuivel
Achtergrond
Foto: Koos Groenewold

Foto: Koos Groenewold

Het verduurzamen van de Europese zuivel is een complexe aangelegenheid. De sector kan het niet alleen en er is nog te vaak sprake van onduidelijkheid. Dat meldt het IEEP in haar visie op de Europese melkveehouderij.

Een duurzame ontwikkeling van de Europese melkveehouderij is alleen mogelijk als er sprake is van een goede balans tussen milieutechnische, sociale en economische elementen. Ook moeten andere stakeholders als overheid en retail helpen om duurzaamheidsdoelen te realiseren. Dat staat te lezen in een rapport over de toekomst van de Europese melkveehouderij van het Institute for European Environmental Policy (IEEP).

Arla vroeg IEEP om toekomstvisie EU-zuivel

Zuivelonderneming Arla vroeg de Europese denktank IEEP om als onafhankelijke partij met een toekomstvisie voor de Europese zuivel te komen. Topman Peder Tuborgh zegt in het voorwoord van de visie trots te zijn op de stappen die de Europese zuivelondernemingen al op het gebied van duurzaamheid hebben genomen. Tegelijk beseft hij dat er meer nodig is om de duurzaamheidsdoelen te halen. Het rapport is volgens hem helder over de uitdagingen die er nog liggen, maar ook over de waarde van de zuivelsector voor Europa en de complexiteit van integrale verduurzaming.

Milieutechnische, sociale en economische belangen

Het IEEP stelt vast dat er nog veel moet gebeuren, wil Europa in de komende jaren aan haar duurzaamheidsdoelen voldoen.

Zoals gezegd is voor de zuivelsector een goede balans tussen milieutechnische, sociale en economische elementen essentieel. Daarbij moeten er acceptabele, levensvatbare en billijke opties liggen voor een overgang naar een duurzamere bedrijfsvoering.

De melkveesector kan vooroplopen, maar alleen in samenwerking met andere partijen. Overheid, industrie en ook de consument moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Tot nu toe is er nog te vaak sprake van onduidelijkheid en verschil van mening tussen de verschillende stakeholders.

Maatregelen om verduurzaming te stimuleren

Het IEEP noemt verscheidene maatregelen die stakeholders kunnen nemen om verduurzaming te stimuleren. Bijvoorbeeld financieringsmogelijkheden onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Ook eenduidige Europese definities voor duurzaamheid en een gelijk speelveld zijn van belang.

Een opvallende suggestie is het heffen van extra belasting op niet-duurzaam geproduceerd voedsel. De extra inkomsten zouden vervolgens gebruikt kunnen worden voor verdere verduurzaming van de sector.

Lidstaten worden ook aangemoedigd te zoeken naar mogelijkheden om duurzame en gezonde voeding betaalbaar te houden. Het rapport bevat nog veel meer suggesties. Zo moeten zuivelverwerkers blijven inspelen op de toenemende vraag naar duurzame voeding. Retailers zouden duurzame en voedingsrijke producten meer moeten promoten en veehouders moeten voorop blijven lopen in dossiers als milieu, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Duurzaam, gezond en met oog voor dierenwelzijn

In het ideaalplaatje dat het IEEP voor 2050 schetst, heeft de Europese zuivelsector een goede balans gevonden tussen milieutechnische, economische en sociale duurzaamheid. Dit stelt de sector in staat te opereren binnen de milieugrenzen, terwijl er tegelijk aan de wens van de consument kan worden voldaan. De wens voor duurzame en gezonde voeding, geproduceerd met aandacht voor dierenwelzijn. De sector is winstgevend en er is sprake van een eerlijke verdeling van de opbrengsten in de keten. Daarbij is de sector een belangrijke werkgever.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin