Intensief of extensief?

Om de wereldbevolking te kunnen voeden, moet de landbouw niet extensiever maar juist intensiever worden.

Dat bekende geluid klonk deze week opnieuw. Deze keer niet in Wageningen, waar dit model zo’n beetje uitgevonden is, maar in het Vlaamse parlement, uit de mond van emeritus-professor Wannes Keulemans van de universiteit van Leuven.

Zijn redenering is helder. Het aantal mensen groeit maar door, er moet dus meer voedsel geproduceerd worden. Tegelijk hebben we andere behoeftes die ruimte vragen, zoals een plek voor natuur en recreatie. Tel die zaken bij elkaar op en de conclusie is duidelijk: de productie per hectare moet omhoog. Dat geeft ook nog eens minder uitstoot per eenheid product.

Intensieve veehouderij

Meer technologie en kapitaal per hectare is een weg die door anderen juist als oorzaak van veel problemen wordt gezien. Ander kritiekpunt is dat je weliswaar op wereldniveau misschien betere cijfers scoort in dit model, maar lokaal de ongewenste neveneffecten toenemen, met als gevolg maatschappelijke spanning. Kijk naar Brabant, waar de intensieve veehouderij van wereldklasse is, maar het gevecht met de burgerij ook ongekend hevig.

Wie puur technisch en globaal redeneert, verliest snel de menselijke emotie uit het oog. Technologische ontwikkeling is zeker nog nodig en wenselijk. Maar verdere intensivering van de productie in dit deel van de wereld stuit juist op weerstand. Misschien moeten we een beetje af van het idee dat de wereldvoedselvoorziening onze verantwoordelijkheid is.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.