Doorgaan naar artikel

Intensieve teelt kan bijdragen aan vraag biomassa

Oogst van suikerbieten. Foto: Koos van der Spek

Oogst van suikerbieten. Foto: Koos van der Spek

Intensievere teelt met onder andere meer zetmeelaardappelen en suikerbieten, kunnen bijdragen aan de beschikbaarheid voor biomassa.

Dat is een van de conclusies van de ’Routekaart Biogrondstoffen’, in het kader van het Klimaatakkoord.

Opwekking stroom en gas

Biomassa wordt gebruikt voor de opwekking van groene stroom en gas, maar kan breder ingezet worden. Ook kunnen (resten) uit de landbouw gebruikt worden voor de productie van bioplastics of andere circulaire materialen. De bijbehorende technieken zijn nog volop in ontwikkeling.

De stuurgroep achter deze routekaart merkt daarbij wel op dat de productie van biomassa niet ten gunste mag gaan van de voedselvoorziening. De ruimte is hierbij de beperkende factor. Op de beschikbare landbouwgrond moet nog efficiënter geteeld worden. Zowel op bouwland als op grasland. Zo kan op de vrijkomende hectares meer akkerbouw plaatsvinden.

Zetmeelaardappelen en suikerbieten

Vooral zetmeelaardappelen en suikerbieten, maar ook miscanthus (olifantsgras), riet of hout zijn geschikt als biogrondstof. Bieten zijn volgens de schrijvers van het rapport geschikt voor allerlei chemische toepassingen. Uit het loof van suikerbieten kunnen met de juiste technologieën ook eiwitten voor humane voeding geproduceerd worden.

Het is hierbij wel belangrijk dat de verwerkende instustrie ‘een langdurig commitment’ ontwikkelt om met de bieten aan de slag te gaan. Als akkerbouwers blijvend een goede prijs voor de bieten krijgen, moet het areaal langzaam kunnen groeien. De eiwitten uit zetmeelaardappelen kunnen voor veevoer of voor menselijke consumptie gebruikt worden, aldus de stuurgroep.

Productie biomassa kan omhoog

De totale productie van biomassa kan met 10 miljoen ton droge stof omhoog, als de verschillende voorstellen worden uitgevoerd. De landbouw kan in 2025 1,7 miljoen ton meer biomassa produceren. In 2030 kan dit zelfs toenemen tot 4,9 miljoen ton meer dan de huidige 13,9 miljoen ton. Daarbij zorgt het vergisten van alle dierlijke mest in Nederland voor de productie van 140 miljoen kuub biogas.

Beheer
WP Admin