Intensieve veehouderij gewilde bedrijfstak in Australische regio’s

07-04 | |
Western Downs in de staat Queensland ziet graag nieuwe grootschalige pluimveebedrijven.
Western Downs in de staat Queensland ziet graag nieuwe grootschalige pluimveebedrijven.

Pluimveehouders en varkenshouders zijn van harte welkom in de Australische regio’s. Daar zien bestuurders de intensieve veehouderij vaak als een aantrekkelijke bedrijfssector die de lokale economie stimuleert en werknemers aantrekt.

De intensieve landbouw krijgt een steeds sterkere positie in agrarische gebieden in Australië. De sector kenmerkt zich door een goed georganiseerde voorraadketen, met lokale akkerbouwbedrijven die de veehouderijen van voer voorzien en graanhandelaren, transportbedrijven, dierenartsen en fabrikanten die een graantje meepikken.

De veehouderijen zijn doorgaans niet al te ver gevestigd van slachterijen, afzetmarkten en plaatsen, waar medewerkers te werven zijn. Grote intensieve veehouderijen bevinden zich van oudsher binnen een straal van 100 kilometer van een grote stad. Dit scheelt uiteraard in transport- en distributiekosten.

Versnelde groei intensieve veehouderij

In de afgelopen tien jaar is de groei van de intensieve veehouderij in Australische regio’s flink versneld. Voorbeelden daarvan zijn Griffith en Tamworth in de staat New South Wales, en regionaal Zuid-Australië. Over het algemeen is daar ook de benodigde infrastructuur aanwezig, met faciliteiten als slachterijen niet verder weg dan 200 kilometer.

Ook de regio Western Downs in de staat Queensland staat bekend als een belangrijk knooppunt van intensieve veehouderij en wil die positie graag uitbouwen. Het lokale beleid is nu vooral gericht op het werven van grootschalige pluimveebedrijven.

Sleutelpositie voor landbouw

Volgens manager economische ontwikkeling Nicole Franklin van de Regionale Raad van Western Downs heeft landbouw een sleutelpositie in de regio, en is het de op één na grootste werkgever van Western Downs.

De veehouderij is goed voor de helft van de agrarische productie in het gebied. Er zijn 47 rundveehouderijen, zogeheten ‘feedlots’, en 13 varkenshouderijen. De lokale autoriteiten keurden recent nog de komst van een nieuwe rundveehouderij goed, waar 65.000 runderen zullen worden gehouden.

Western Downs mikt nu op pluimveehouders. “We zijn bezig met een agressieve campagne om deze bedrijven te werven, zodat ze investeren in onze regio”, maakt Nicole Franklin duidelijk in een lokale krant.

Versoepelde regels

De regionale raad van Western Downs maakt het zo aantrekkelijk mogelijk voor potentiële kandidaten. Aanvragen voor vestiging worden pragmatisch benaderd, met lage aanvraagkosten en hulp bij het aanvraagproces. De raad heeft bovendien de regels voor de aanvraag aanzienlijk versoepeld.

Voor ons als graantelers bespaart een afzetmarkt in de buurt op transportkosten

Graanteler Brendan Taylor uit het plaatsje Warra meent dat de komst van meer intensieve veehouderijen voor lokale graantelers een positieve ontwikkeling is. “Over het algemeen mogen wij ons gelukkig prijzen dat er zo veel veebedrijven in de buurt zijn”, zegt hij. “De betrouwbare aanwezigheid van graan verklaart mede waarom er zoveel veehouderijen in Western Downs te vinden zijn. Voor ons als graantelers bespaart een afzetmarkt in de buurt op transportkosten.”

Voordelen intensieve veehouderij

Ook in Australië zijn er tegenstanders van de intensieve veehouderij, maar in de landbouwregio’s van Queensland kijken de lokale bestuurders vaak liever naar de voordelen. Zo verwijzen de voorstanders vaak naar onderzoek van de Cambridge Universiteit. Daarin concluderen de onderzoekers dat – in tegenstelling tot wat mensen soms denken – de intensieve veehouderij minder land en water gebruikt dan andere sectoren, minder erosie teweegbrengt en bovendien minder vervuilende stoffen produceert.

In Queensland krijgen lokale intensieve veehouderijen doorgaans alle ruimte. Een varkenshouderij bij de plaats Goondiwindi kreeg onlangs nog groen licht van de lokale raad om het aantal varkens op het bedrijf te verdubbelen, van 76.820 tot 136.320.

Methaan uit varkensmest

Varkenshouderijen krijgen volop de ruimte. In West-Australië heeft het bedrijf Westpork toestemming gekregen voor de bouw van een varkenshouderij bij de plaats Moora, waar methaan uit varkensmest kan worden benut voor het produceren van energie. Kosten: € 20 miljoen.

De varkenshouderij moet in de eerste fase een capaciteit van 68.000 varkens krijgen, 50 fulltime banen opleveren en goed zijn voor een jaarlijkse productie van 390.000 varkens. Het plan omvat een samenwerking met het bedrijf Advanced Energy Resources, om groene energie op te wekken. Deze moderne varkenshouderij zal gebruik maken van biogas, zonne-energie en opslag van zonne-energie.

Voor de regio is de bouw van elke nieuwe veehouderij weer een opsteker, meent president Tracy Lefroy van de regionale raad van Moora. De komst van een bedrijf als Westpork levert werkgelegenheid en een verdere diversificatie van de economische bedrijvigheid in de regio op. De bouw van de varkenshouderij kan daarbij zorgen voor de komst van bijna 200 families naar de regio, verwacht president Lefroy.

Afzetmarkt in eigen regio

Lefroy benadrukt dat graantelers met de komst van de varkenshouderij een afzetmarkt in de eigen regio zouden krijgen. Westpork rekent op de aankoop van 25.000 ton voeder per jaar, alleen al in de eerste fase van het bedrijf. “Boeren in Moora krijgen daarmee lagere transportkosten voor een deel van hun producten”, zegt Lefroy.

Voor de komst van nieuwe inwoners zijn bouwprojecten opgestart, waarbij Westpork zelf de wensen voor zijn werknemers heeft mogen formuleren. “Ook onze scholen hebben capaciteit voor nieuwe leerlingen”, maakt Lefroy duidelijk. De lokale overheid van Moora wil bovendien samen met Westpork optrekken om meer agrarische bedrijven in de regio aan te trekken.

Intensieve landbouw jaagt economie aan

Western Downs timmert inmiddels hard aan de weg. Volgens general manager Bruce McConnel van Food Leaders Australia – dat werkt aan de groei van het agrarische bedrijfsleven – is intensieve landbouw een sterke aanjager van economische groei en werkgelegenheid in Western Downs en Zuid-Queensland. “De kansen die worden gecreëerd met uitvoer naar zowel nationale als internationale markten zijn een enorme zegen voor de hoogwaardige producten uit deze regio‘s”, meent hij.

Groeneveld
René Groeneveld Freelance redacteur


Beheer