Inventarisatie voor animo leveranciersvereniging

14-12-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Galama Media
Foto: Galama Media

Voormalig vleeskuikenhouder en NVP-bestuurslid Dick Schieven is gestart met een inventarisatie om te zien of er onder vleeskuikenhouders animo is om gezamenlijk een leveranciersvereniging op te zetten.

Schieven laat weten dat hij veel geluiden binnenkreeg van vleeskuikenhouders die verontrust zijn over de huidige marktsituatie. Daarom inventariseert hij nu of vleeskuikenhouders samen een ‘Unie van Pluimvee Producenten’ willen oprichten. De Unie is geen initiatief van de NVP, maar het idee wordt wel door de pluimveevakbond ondersteund. Schieven laat weten dat het voor de leveranciersvereniging niet van belang is van welke belangenorganisatie pluimveehouders lid zijn. Ook is iedere vleeskuikenhouder welkom, ongeacht wat voor kuikens zij produceren (reguliere, bepaalde concepten, etc.).

Reactie op marktsituatie

De leveranciersvereniging is een reactie op de huidige marktsituatie in de vleeskuikenhouderij. De initiatiefnemer constateert dat de verhoudingen in de keten alsmaar ongelijker worden, met slachterijen die dicht of failliet gaan, reguliere kuikens die geen markt vinden en de voorwaarden binnen concepten die worden aangetrokken.

Belangrijk is eerst om te zien hoeveel animo er is

Het doel van de organisatie zou zijn om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, samenwerking en coördinatie in de keten te verbeteren, Nederlands kippenvlees duidelijker te positioneren en ketenoptimalisatie door het delen van data en informatie. Op de lange termijn moet dit leiden tot toekomstperspectief voor vleeskuikenhouders en vrij ondernemerschap.

Werken met subgroepen

Hoe dat moet gebeuren, wil Schieven nog niet te veel invullen, vooruitlopend op de inventarisatie. “Ik denk dat je nog niet te veel hokjes moet invullen. Het gaat er in eerste instantie om om gezamenlijk op te trekken, om als vleeskuikenhouder niet buitengesloten te worden. Ik hoop dat we er samen iets moois van kunnen maken”, zo laat hij weten. “Belangrijk is eerst om te zien hoeveel animo er is.” Wel laat Schieven desgevraagd weten dat om om te gaan met de verschillende producten die vleeskuikenhouders produceren (gangbaar, diverse concepten), er gewerkt zou kunnen worden met subgroepen.

Op de website www.unievanpluimveeproducenten.nl staat meer informatie en aanmeldingsformulieren voor geïnteresseerden. Voor de kerst wil Schieven de balans opmaken, om te zien of er voldoende animo is om verdere stappen te zetten.

Meer prijsinformatie over vleeskuikens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer