Investeringsfonds omschakeling begin 2021 open

Voorbeeld van een biologische veehouderij. - Foto: Fred Libochant
Voorbeeld van een biologische veehouderij. - Foto: Fred Libochant

Het investeringsfonds dat boeren kan helpen bij het omschakelen van hun bedrijf, gaat begin 2021 open.

Dat blijkt uit de contouren van het Omschakelprogramma duurzame landbouw (voorheen Omschakelfonds). Het programma bestaat uit een investeringsfonds van € 70 miljoen, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling en een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven. Een borgstellingsregeling voor werkkapitaal moet boeren helpen in de periode dat de kosten voor de baten uit lopen, zoals in de omschakelingsjaren naar de biologische sector. Voor het totale plan is € 175 miljoen beschikbaar.

Duurzame bedrijfsvoering

Met het Omschakelprogramma wil Schouten agrarische ondernemers stimuleren en ondersteunen om versneld te extensiveren of om te schakelen naar een andere vorm van duurzame bedrijfsvoering. “Ik denk hierbij specifiek – maar niet uitsluitend – aan systeemveranderingen richting kringlooplandbouw, biologische landbouw, natuur-/landschapsinclusieve landbouw en agroforestry”, aldus Schouten.

Traditionele financiers zijn over het algemeen terughoudend met het financieren van omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering

Het programma moet bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, en de biodiversiteit, bodemkwaliteit en dierenwelzijn verbeteren. Ook moet het bijdragen aan hergebruik van reststromen en vermindering van externe inputs als kunstmest. Het ministerie verwacht met het Omschakelprogramma 3,5 mol/ha/jaar reductie van de stikstofuitstoot te realiseren in 2030. Vanwege de grote variatie in bedrijven werkt het systeem met doelen. Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten boeren een bedrijfsplan schrijven met de verwachte resultaten voor de gestelde doelen.

Leningen op basis van rentabiliteit

“De traditionele financiers zijn over het algemeen terughoudend met het financieren van omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Door onzekerheid over het te behalen rendement na de investeringen in verduurzaming of nieuwe concepten, classificeren financiers leningen hiervoor vaak in een (te) hoog risicoprofiel. “Die terughoudendheid wordt versterkt door de beperkingen van Basel III, waardoor de hoogte van de financiering in toenemende mate op basis van rentabiliteit en liquiditeit plaatsvindt in plaats van op vermogen (waaronder grond)”, aldus Schouten.

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.