Invoer ggo-soja inzet in Kamerdebat

Het eerste debat tussen de nieuwe Tweede Kamer en demissionair landbouwminister Carola Schouten gaat over de inzet van ggo-soja. Foto: ANP
Het eerste debat tussen de nieuwe Tweede Kamer en demissionair landbouwminister Carola Schouten gaat over de inzet van ggo-soja. Foto: ANP

De toelating van genetisch gemodificeerde (ggo) soja op de Europese markt is een van de onderwerpen, die woensdag in het eerste debat tussen de nieuwe Tweede Kamer en demissionair landbouwminister Carola Schouten gevoerd wordt.

De Partij voor de Dieren maakt zich druk over de invoer van genetisch gemodificeerde soja. In een schriftelijk overleg, dat aan het debat van woensdag is voorafgegaan, stelde de PvdD dat niet is gekeken naar de gezondheidseffecten van verschillende gewasbeschermingsmiddelen op soja, dat voor drie verschillende onkruidbestrijders resistent is gemaakt. Landbouwminister Schouten baseert zich op het oordeel van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa, die zegt dat de invoer van nieuwe generatie genetisch gemodificeerde soja een verwaarloosbaar risico oplevert voor mens en milieu. De soja is resistent gemaakt voor de werkzame stoffen dicamba, glufosinaat-ammonium en glyfosaat.

Minder duurzaam dan Europese soja

De Partij voor de Dieren zegt dat deze genetisch gemodificeerde soja minder duurzaam is dan Europese soja, omdat in Noord-Amerika en Canada soepeler regels gelden met betrekking tot genetische modificatie en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat levert een oneerlijk speelveld op in de opvatting van de PvdD. De minister zegt dat bij de toelating van de invoer van genetisch gemodificeerde soja niet wordt gekeken naar de economische aspecten – wel naar voedselveiligheid.

Sojaproductie in Nederland

Aan de andere kant is de minister zich er wel van bewust dat Nederland (en de rest van de Europese Unie) er een strategisch belang bij heeft om zoveel mogelijk eiwit in ‘eigen huis’ te produceren. Dat de sojaproductie in Nederland niet echt van de grond komt, heeft onder andere te maken met het verbod van enkele gewasbeschermingsmiddelen, die in de huidige teelt tot nu toe noodzakelijk worden geacht. “Daarnaast bleek de keten onvoldoende robuust om akkerbouwers duurzaam te verbinden”, aldus Schouten.

Verhuizen buiten de EU

De PvdD is tegen de toelating van nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas. Andere partijen, waaronder VVD, CDA en ChristenUnie, willen die techniek juist wel aan de gereedschapskist van de veredelaar toevoegen. Eerder is al gebleken dat veredelingsbedrijven overwegen te verhuizen naar buiten de EU, omdat ze daar meer mogelijkheden hebben om met nieuwe technieken nieuwe duurzame rassen te ontwikkelen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.